Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č 01/2021
393/2024
0,00 € Real Invest SK Žilina s.r.o., Školská 812/29, 013 01 Teplička nad Váhom Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
28. Február 2024
Dohoda o ukončení fakturácie
z-13/2024
0,00 € Základná škola Bytterm a.s.,Saleziánska 4, 010 77 Žilina
28. Február 2024
Nájomná zmluva
81/2024
4 641,30 € Mesto Vráble Marta Vojteková
28. Február 2024
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
67/2024
0,01 € Mesto Vráble Spolok ohajských vinohradníkov
28. Február 2024
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď – Tenisový areál Sereď
182/2024
896 929,46 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
28. Február 2024
Nájom hrobu č. 3 k hrobovému miestu č. 3/3
62/2024
70,00 € MESTO DETVA Eva Golianová
28. Február 2024
NZ HM 2/839 jednohrob TV
407/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Katarína Melicherová
28. Február 2024
ZMLUVA o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
230/2024
0,00 € Mesto Trnava Ing. Natália Gottwaldová
28. Február 2024
Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava 2024
147/2024
1 000,00 € Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Mesto Trnava
28. Február 2024
Trnavská hudobná spoločnosť 2024
126/2024
5 000,00 € Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie Mesto Trnava
28. Február 2024
Zmluva o zbere použitých textílií
18/2024
0,00 € HUMANA People to People Slovakia, o.z., Jánoškova 849/4, 831 03 Bratislava Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorínska 45/1, 956 33
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000479
170,00 € Marianum Gregor Čukaš
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000478
174,61 € Marianum Gregor Čukaš
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001129
63,00 € Marianum Svetlana Puťková
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001096
168,00 € Marianum Henrieta Bendíková
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001130
68,00 € Marianum MUDr. Soňa Dašková
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000776
42,00 € Marianum Martin Hrubý
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001097
147,00 € Marianum Eva Martinková
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000774
84,00 € Marianum Branislav Rovenský
28. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000775
136,00 € Marianum Branislav Rovenský