Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 1-PV/2023
2670/2023
120,00 € Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 64-PV/2023
2669/2023
60,00 € Irena Šintajová Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 23d-PV/2023
2668/2023
60,00 € Martina Riečanová Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 23c-PV/2023
2667/2023
60,00 € Barbora Loišová Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 26-PV/2023
2666/2023
60,00 € Oliver Šaling Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 27-PV/2023
2665/2023
60,00 € Stanislav Seifert Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 18
2664/2023
60,00 € Dušan Chrien Mesto Banská Bystrica
22. September 2023
zmeny dojednaných podmienok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
616/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Žiar nad Hronom
22. September 2023
realizácia stavebných prác pre zákazku "Dobudovanie chodníka na cintorín v Žiari nad Hronom"
615/2023
94 920,71 € SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
22. September 2023
Divadelná sála v MsKC
601/2023
202,70 € Mesto Žiar nad Hronom ZSNP, a.s. v likvidácii
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2023
424,00 € Atletický klub AŠK Slávia Trnava Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
22. September 2023
Dohoda číslo: 23/43/054/1615 o zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti " Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
66/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Gemerská Hôrka
22. September 2023
Z M L U V A č. 230820 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230820 08U02
15 052,17 € Environmentálny fond Obec Martovce
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
864/2023
1 200,00 € Senioer dom Terézia n.o. Mesto Levice
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 13,687 MWh. Zverejnená 1.- 8.strana - 1.
Z10/2023-1
7 500,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 13,687 MWh. Zverejnená 1. a 9.-13.strana
Z10/2023-2
7 500,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
22. September 2023
Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 002/2023 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie p
Z 09/2023
2 000,00 € Dušan Jankura Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
22. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/2023
205,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Sedlice
22. September 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Beňadove č. KD192023
KD/19/2023
100,00 € Obec Beňadovo Pepucha Ján
22. September 2023
Zmluva o nájme č. 1412023
Zmluva o nájme č. 141/2023
0,00 € Obec Beňadovo Oravská vodárenská spoločnosť , a. s.