Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-13-25/2021-S4
22,44 € Pavol TIMOČKA Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
13.mpr-44-264/2021
16,83 € Peter ŠTURMAN Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
13.mpr-44-263/2021
49,90 € Peter ŠTURMAN Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prlogHC – 118-231/2021
113,12 € Michal RÁDIK Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/925
0,00 € Jozef Veszprémi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Apríl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/998
0,00 € Beáta Kováčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04619/2020-PKZO-B40182/2020 - Ing. Dušan Kačúr, k.ú. Humenné
04619/2020-PKZO-B40182/20.00
390,00 € Ing. Dušan Kačur Slovenský pozemkový fond
15.
Apríl
2021
Nájomná zmluva č. 04393/2020-PNZ -P40433/20.00 - HALWOOD s.r.o.
04393/2020-PNZ -P40433/20.00
0,00 € HALWOOD s.r.o. Slovenský pozemkový fond
15.
Apríl
2021
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. CRZ: 00055/2021-EPN0000/21-00
00877/2021-EPN0001/21-00
0,00 € Mesto Senica Slovenský pozemkový fond
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 41018/2021/710 o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
41018/2021/710
1 565 588,85 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 43858/2021/710 o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
43858/2021/710
10 800,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2021
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu - k.ú. Bardejov, prevzatie pozemkov E KN č. 3457/1 a 3458 do správy
233/2021-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ŽP č. 04-06-07/063
232/2021-BB
0,00 € Waste transport, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Považská Bystrica, zriadenie vecného bremenaza účelom realizácie stavby "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, LV č. 7232
231/2021-PN
22,59 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik TBG Slovensko, a.s.
15.
Apríl
2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Chocholná - Velčice, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "TN - Chocholná - Velčice, malý PP, VNV, VNK, TS, NNK", LV č. 3233, č. 576
227/2021-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Západoslovenská distribučná, a.s.
15.
Apríl
2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Ždaňa, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Kanalizácia v obci Ždaňa", LV č. 1021
228/2021-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Ždaňa
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončenie nájomnej zmluvy - k.ú. Veľký Cetín
229/2021-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Veľký Cetín
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Bardejovská Nová Ves, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Oceľová lávka ponad potok Andrejovka", LV č. 439
230/2021-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Štefan Sopko
15.
Apríl
2021
dohoda o uznaní a vyrovnaní dlhu
1/2021-S53
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
predaj elektriky
42RE/29/21
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky