Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235423_Z
31 375,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola, Požiarnická 3, Košice
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235420_Z
3 215,94 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235405_Z
12 760,00 € BioVendor Slovakia s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235404_Z
6 479,99 € KASON, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235398_Z
2 200,00 € Geotronics Slovakia, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235399_Z
1 056,00 € nanoTECH s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235397_Z
88,70 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier UNIVERZITA J. SELYEHO
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20235385_Z
4 920,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235383_Z
11 000,00 € AKRA CLEAN s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235373_Z
451,44 € Tamal s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235368_Z
2 564,40 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235362_Z
649,00 € JURIGA spol. s r. o. Krajská prokuratúra Trnava
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235334_Z
2 798,98 € Aquastar, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235359_Z
1 104,00 € I SEE IT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235342_Z
379,99 € OFFICE STAR, s.r.o. Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235246_Z
401,99 € I SEE IT, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235348_Z
105 504,00 € MediWell s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235333_Z
196 500,00 € AGRA, s.r.o. Obec Nemce
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235330_Z
4 800,00 € AKRA CLEAN s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235324_Z
9 000,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky