Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/13 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/17/54X/13/2020
3 329,28 € Obec Malé Kosihy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/3/2020
7 336,44 € TOMLUX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/6 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/6/2020
14 672,88 € EMPONT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/2/2020
10 204,74 € BELUMI PUMPY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/24 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/24/2020
7 336,44 € IveKol, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/15 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/17/54X/15/2020
6 658,56 € Obec Semerovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/29 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1
20/17/54X/29/2020
5 353,92 € triple services s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/30/2020
6 279,30 € Obec Nová Vieska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/14/2020
4 353,00 € Obec Gbelce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
DOHODA č. 20/17/54X/5 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2
20/17/54X/5/2020
4 872,72 € Obec Komoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
950-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Marián Saraka Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
947-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Štefan Dvorčák Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
973-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Štefan Kupko Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
972-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Anna Čarnogurská Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
970-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Mária Kupková Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
965-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Ján Palaj Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
951-I-608-ZBVB/2020
0,00 € SEGAT a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
977-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Jozef Chladoň Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
964-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Viera Kňažovičová Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
982-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Vincent Polomčák Železnice Slovenskej republiky