Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216766_Z
959,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Bratislava - Dúbravka
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216765_Z
4 055,00 € JURIGA spol. s r. o. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216763_Z
603,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Bratislava - Dúbravka
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216759_Z
13 800,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216757_Z
70 196,40 € MET Slovakia, a.s. Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216706_Z
13 650,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Centrum sociálnych služieb - Juh
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216687_Z
160,00 € JUEL, s.r.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216679_Z
14 900,01 € IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Obec Krakovany
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216567_Z
161 400,00 € Vision IT Solutions, a. s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216652_Z
192 153,50 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216554_Z
11 935,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216474_Z
26 829,98 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20216183_Z
4 000,00 € SETING Bratislava, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20215666_Z
21 600,00 € MOLPIR, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/503
0,00 € Mediacore s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/651
0,00 € JUDr. Margita Medveczká, advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/876 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/08/54E/876/TT
0,00 € Ing. Mgr. Romana Komarňanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/571
0,00 € Beauty&Best s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/3447 zo dňa 13.08.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2/4A
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/3447 zo dňa 13.08.2020
0,00 € Miloš Belica ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/658
0,00 € ARP services, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava