Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
POZ
030/2023-7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ORBI TRANS s.r.o.
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 16/2023
24/2023
0,00 € Školská jedáleň Obec Teplička nad Váhom
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení veceného brmena
71/2023
565,00 € AGROSTAV Trnava, a.s. Mesto Sereď
30. Január 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke
18/2023
0,00 € Mesto Skalica Lucia Zelenková
30. Január 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke
17/2023
0,00 € Mesto Skalica Silvia Vašková
30. Január 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke
16/2023
0,00 € Mesto Skalica Monika Chrenková
30. Január 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke
15/2023
0,00 € Mesto Skalica Juraj Dóza
30. Január 2023
Dohoda o finančnej zábezpeke
14/2023
0,00 € Mesto Skalica Martina Bartalová
30. Január 2023
Dohoda o splátkach SE-OU2-2023/003383-001
2/2023
11 264,06 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Drietoma
30. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
41/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
40/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
39/2023
300,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
30. Január 2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme NP č. 2231
DoSVkZNP 2231
0,00 € Mgr. Milan Antošovský, A.N.T. Kardiofittness PREŠOV REAL, s.r.o.
30. Január 2023
BOZP
Zmluva o poskytovaní služieb 2023
1,00 € Filip Šamaj Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
30. Január 2023
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutý
480,00 € pefima, s.r.o. Obec Železná Breznica
30. Január 2023
Zmluva o zbere elektroodpadu
12023
0,00 € ROVAMI zber s.r.o. Obec Dolný Chotár
30. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného odpadu
10/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve č. 105006417, doplnkové dôchodkové sporenie
9/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
29/2023
5 000,00 € MIDA, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
30. Január 2023
Zmluva o prenájme priestorov DK
43-31/2023
19,91 € Kristína Hubčíková Obec Žikava