Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva
273/2023/UCM_LZ
90,00 € Radim Bačuvčik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
30/23
2 500,00 € IDEA Space, s.r.o. Základná škola Malá Ida
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01217/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela Katolícka univerzita v Ružomberku
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 2023026
142/9335/2023
106,00 € Petrová Eleonóra Obec Veľká Lomnica
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
272/2023/UCM_LZ
30,00 € prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
ZMLUVA o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
č. 570
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Ľuboslava Krajčíková
5. December 2023
1532/2023
1532/2023
50,00 € Ing. František Bahleda, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
271/2023/UCM_LZ
90,00 € Mgr. Dominik Jánoš, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
5. December 2023
1531/2023
1531/2023
50,00 € Prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01330-Z
SPO-V03-01330-Z
19 000,00 € Ing. Karolína Bortáková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 2023025
141/9334/2023
123,00 € Fridecká Jana, Ing. Obec Veľká Lomnica
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
43-2023-ŠDaJ-S
26 600,00 € Hell Bounds, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
5. December 2023
1530/2023
1530/2023
50,00 € Ing. Tomáš Bednárik Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie
1
144,00 € HULMAN design studio s.r.o. LIKAVA - centrum sociálnych služieb
5. December 2023
1529/2023
1529/2023
50,00 € Ing. Róbert Kovács Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1528/2023
1528/2023
50,00 € Ing. Rastislav Majerníček Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01481-Z
SPO-V03-01481-Z
19 000,00 € Miloš Keder Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci MIK-2023-17
MIK-2023-17
0,00 € LETart production o.z. Mestská informačná kancelária Poprad
5. December 2023
1527/2023
1527/2023
50,00 € Ing. Ľubomír Lengyel, PhD. et PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
4-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ing. Richard Pločica