Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb č.5/2012- POH
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Slovinky
7. Október 2022
ZMLUVA o poskytovaní odplatného doktorského štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
228 (23) /2022/UVLF
8 500,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-47
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb DIBDIAKGEO s.r.o.
7. Október 2022
Rámcová dohoda
08479/2022/KÚ/OSMS-010
82 800,00 € HÍLEK a spol., a.s. Národný bezpečnostný úrad
7. Október 2022
Rámcová zmluva o vykonaní prác – Geodetické a kartografické práce
Z22/061
67 900,00 € GEODETICCA, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. Október 2022
Kúpna zmluva MPV FO - 1644/6453/2022
1644/6453/2022
53,01 € Juríčková Karolina rod. Kecíková Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Október 2022
Zmluva o nájme priestorov
092022
144,00 € Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Mgr. Igor Šimo
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní zubno-lekárskej pohotovostnej služby č. 04/2022
Zmluva o poskytovaní zubno-lekárskej pohotovostnej služby č. 04/2022
0,00 € Benedent s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
7. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3208/2022
510 359,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rožkovany
7. Október 2022
Kúpna zmluva "Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2022/2023- výzva č.3 v rámci zriadeného dynamického nákupného systému"
BBRSC/05441/2022
4 760 232,00 € EUROMAR spol. s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Október 2022
Rámcová dohoda
16/2022
12 479,00 € POZANA MEAT s.r.o. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci
1441/2022
2 309,07 € DOBRÝ ANJEL, n. o. Slovenská pošta, a. s.
7. Október 2022
Protokol č. 01740/2022-OV-0250157/22-00
3715/2022/OSM-21310 (932/9/2022/180)
1 069,54 € Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj
7. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
286/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Zamenis, s.r.o.
7. Október 2022
Prenájom veľkej telocvične
39/2022
15,50 € Základná škola OZ SPES
7. Október 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti č. 498/2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnut
15 000,00 € Obec Marcelová Denisa Kopinecová
7. Október 2022
Darovacia zmluva
10173/2022
0,00 € Bc. Jakub Riško, MBA Mesto Veľký Šariš
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
20/2022
21,48 € T-COM Obec Turčianske Jaseno
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
20/2022
21,48 € T-COM Obec Turčianske Jaseno
7. Október 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
691/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 349