Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Zmluva PNP železných rúd pre Budamar
Dodatok č.1 k zmluve o PNP 01.2020
0,00 € BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Apríl
2021
Dohoda o cene ZF,SA
000A565419
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. FORTISCHEM a. s. "pod dočasnou ochranou"
15.
Apríl
2021
Dodatok k DoC VP
0100792701
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. WAGGON Service s.r.o.
15.
Apríl
2021
Prenájom nákladných vozňov
7/2012/P - Dodatok č.4
0,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Apríl
2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Ľubotice, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Ľubotice - Prístupová komunikácia k IBV", LV č. 1442
225/2021-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik J&L STAV s.r.o.
15.
Apríl
2021
Delimitačný protokol - k.ú. Nitrianske Rudno, prevzatie pozemkov E KN č. 444/2 a 444/101 na LV č. 2364, pod vodnými stavbami
226/2021-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Apríl
2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
48/2021
2 250,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ČaSS, spol. s r.o.
15.
Apríl
2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/037
0,00 € Juraj Lacena Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
15/2021
0,00 € Ing. Štefan Petráň Slovenská inšpekcia životného prostredia
15.
Apríl
2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účelv a súkromné účely
2021/035
0,00 € Juraj Lacena Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VePS – 56 – 52/2021
37,76 € Ing. Martin ANTOLÍK Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
13.mpr-44-262/2021
39,20 € Ladislav HINZELLÉR Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
13.mpr-44-261/2021
27,32 € Eva CHLADNÁ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
13.mpr-44-260/2021
39,73 € Michaela KOSTOLÁNIOVÁ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/34/53g/10 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/10
185 962,59 € Obecné služby Raslavice, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
DOHODA O NÁVŠTEVE RODINY
VVzS - 134 - 3 / 2021
13,36 € Mgr. Ján BEZEK Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VeSP-56-66/2021
3,59 € Bc. Margita SMOLKOVÁ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
5. pŠU – 1−24/ 2021
13,64 € Peter Hečko Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
tpr-64-69/2021
16,66 € Tomáš F E D O R Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/34/53g/11 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/11
53 343,84 € Obecný podnik Beloveža s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov