Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074463
650,00 € Polák Zsóka Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074475
600,00 € Kossár Ľudovít Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074398
2 700,00 € Čierna Barbara Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074221
360,00 € Dúbravský Ján Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074221
360,00 € Dúbravský Ján Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074223
1 260,00 € Vaseková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074243
100,00 € Polgáry Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074306
1 500,00 € Dudáš Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
3 2023
0,00 € ejoin s.r.o. Obec Dlhá nad Oravou
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074322
900,00 € Kettmanová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
ZMLUVA č. VK-11/2023-4652 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Domaniža
ZMLUVA č. VK-11/2023-4652
0,00 € Obec Domaniža Jakub Bollo
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074323
900,00 € Matlák Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074328
520,00 € Kossárová Georgina Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 12089911
3 762,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Ráztoka
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074338
2 600,00 € Uram Martin Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074379
6 480,00 € Golianová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074155
1 800,00 € Sidó Zoltán Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074162
1 200,00 € Revajová Antónia Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074162
1 200,00 € Revajová Antónia Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074166
650,00 € Ďurčo Martin Rozhlas a televízia Slovenska