Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 33/2022
ZOU0762022
350,00 € Henrich Albert Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 34/2022
ZOU0772022
50,00 € Mgr. Jana Malatincová Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 35/2022
ZOU0782022
300,00 € Peter Vranský Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 30/2022
ZOU0732022
150,00 € Mgr. Rudolf Veselovský Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie
485/2022
500,00 € Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
7/2022
16 995,00 € Karol Krško,Peter Kalus, Veronika Kalusová, Božena Kuchtová, Tibor Hajský, Erika Hajská, Katarína Túčková, Tomáš Fojtek, Mestečko 16 Obec Mestečko, č. 118, 020 52 Mestečko
25.
Jún
2022
Dohoda č.22/11/054/99
INE_099/2022
5 230,62 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Obec Lysá pod Makytou
25.
Jún
2022
Dohoda o urovnaní
1286/2022
0,00 € Mieščák Milan a Jarmila Obec Príbovce, č. 184, Príbovce
25.
Jún
2022
"Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec"
147/2022
204 428,90 € Svoma s.r.o Mesto Lučenec
25.
Jún
2022
Zmluva o finančnej zábezpeke
343/2022-1
193,83 € Mgr.Ľubica Kubišová Obec Látky
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220338/2022
700,00 € Mesto Ružomberok Mgr. Anna Dvorská
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220337/2022
700,00 € Mesto Ružomberok Mgr. Michaela Buková
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220336/2022
1 000,00 € Mesto Ružomberok Bc. Eva Papúchová
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220335/2022
600,00 € Mesto Ružomberok Zuzana Lesáková
25.
Jún
2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 2/2022
20220334/2022
0,00 € SENIRES, n.o. Mesto Ružomberok
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Liptovský Ján
2022/465
0,00 € Anna Staroňová, Liptovský Ján Obec Liptovský Ján
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
245/2022
450,00 € Beňuš Jakub Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
244/2022
150,00 € Grofčík Štefan Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
243/2022
7,00 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
242/2022
3,50 € Godiš Ján Obec Zákamenné