Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi
ZL-2020-029
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
49/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. VITAGRO, s.r.o.
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060737
650,00 € Pastirčák Daniel Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060741
650,00 € Buc Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva č. U09/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2021/ŠVPS/RZHU09/2021
0,00 € MVDr. Marek Ulbrík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
Grant Agreement number - 964997 - A4L_ACTIONS
964997
1 999 932,50 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied European Commission
22.
Január
2021
Zmluva č. S08/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2021/ŠVPS/RZHS08/2021
0,00 € MVDr. Peter Supuka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060451
150,00 € Kolumber Kopkášová Janette Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060732
650,00 € Sucháň Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060733
650,00 € Lovaš Karol Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Akceptácia platobných kariet
4405-1/2021-BA
0,00 € VÚB Banka, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ST-COVID-19-16/2021-OPS
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica OBEC HUBOVÁ
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060735
650,00 € Mozola Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva č. M07/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2021/ŠVPS/RZHM07/2021
0,00 € MVDr. Juraj Maniak Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č.1344/2020/OV
3358/2020/NPPC-VÚŽV
1 496,55 € Milan Kašiar SHR, Približovanie dreva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
25/2021
0,00 € Mesto Prešov Finančné riaditeľstvo SR
22.
Január
2021
Dohoda o vzájomnom vysporiadaní pohľadávok
DNS-2021-01-01
1 626,00 € EXPRES MEDIA k.s. Divadlo Nová scéna
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č.926/2020/OV
3357/2020/NPPC-VÚŽV
81,63 € Jozef Boldovjak Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/6684
0,00 € Bart Bags, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
Zmluva o výpožičke č. 1/2020
KE84/2-216/2020/0708009-vzv
0,00 € Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Ústav experimentálnej fyziky, Košice Ministerstvo obrany SR- Agentúra správy majetku