Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti NZ č.54/2002 PM, č.j.557/2002/PM zo dňa 26.08.2002 v znení dodatkov č.1-3
2349/2023
0,00 € Mesto Nitra euroAWK, spol s.r.o.
6. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o podnájme časti pozemku č.2115/2017/OM zo dňa 09.10.2017 v znení dodatkov č.1
2134/2023
0,00 € Mesto Nitra euroAWK, spol s.r.o.
6. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti NZ č.j.973/2010/OM zo dňa 27.08.2010 v znení dodatkov č.1-4.
2132/2023
0,00 € Mesto Nitra euroAWK, spol s.r.o.
6. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti NZ č.7/2002/SMM a č.j.83/2002/SMM zo dňa 15.03.2002 v znení dodatkov č.1-6.
2130/2023
0,00 € Mesto Nitra euroAWK, spol s.r.o.
6. December 2023
poistenie majetku
18/2023
100,00 € Allianz Slovenská poisťovňa ZŠ s MŠ Kalinčiakova
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2019
IZ 125/23/177/23
30 000,00 € Mesto Vrbové Domov Klas n.o.
6. December 2023
Zmluva č. 9075/1675/2023 o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba - terénna forma
9075/1675/2023
10,50 € Mesto Vrbové Talajková Kvetoslava
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Daniela Zemková
105/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Zemková Daniela
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Erik Machovič
104/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
6. December 2023
príloha č.2 zmluvy č. 11010112 MARIUS PEDERSEN
100/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
zmluva o nájme bytu Darina Kvetánová
101/2023
38,20 € Obec Dolný Lopašov Kvetánová Darina
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Dušan Cibula
102/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Dušan Cibula
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Mgr. Anna Nestešová
103/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Anna Nestešová
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Horská Svätoslava
99/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
6. December 2023
dodatok č. 14 k zmluve 1020132006 KOPANIČIARSKA ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ
98/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
97/2023
0,00 € Magna energia a.s. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Dodatok č.1 TORVEL s.r.o.
96/2023
1 200,00 € TORVEL s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Kúpna zmluva
080/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska, Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
6. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248180708
163,01 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Dolný Harmanec
6. December 2023
Kúpna zmluva - lama alpaca
Z-2023-041
1 450,00 € MVDr. Andrej Alaksa Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra