Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 107/2022/M
107/2022/M
6 672,98 € Skycombo, s. r. o. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317947
135,30 € Marianum Zdarilek Anton Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317936
13,53 € Marianum Kastler Anton Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801519
135,30 € Marianum Čajkovská Cecília
7. Október 2022
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste
2022/205
0,00 € Samuel Sýkora Ministerstvo financií SR
7. Október 2022
Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice
127B-4400/115ZNH/2022
4 899,46 € Prodosing, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
7. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - SNP 126
13450/2022
35,55 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125954
135,30 € Marianum Zemaník Filip
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116745
135,30 € Marianum Nanásiová Oľga
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801520
135,30 € Marianum Gronská Mária PhDr.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116713
13,53 € Marianum Prikrylová Adriana Mgr.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801522
81,18 € Marianum Borguľová Jana Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317958
135,30 € Marianum Strejčková Radmila JUDr.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1403226
67,65 € Marianum Páleniková Andrea
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116749
135,30 € Marianum Bukva Branislav
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317957
135,30 € Marianum Strojný Milan Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2804365
135,30 € Marianum Siebenstiech Alfréd
7. Október 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/48
140,00 € Ing. MgA. Lenka Černotová, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 9001/0074/22
9001/0074/22_ACCORD
3 391 255,03 € Metrostav Slovakia a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2022
Dohoda o splátkach - Obec Sútor
DOS/312061N569/01
125 081,33 € Obec Sútor Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)