Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dopoistenie fotovoltiky
2409524634 - 1
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola, Slatinské Lazy 112
24. Máj 2024
Rámcová zmluva č. RZ-SVV-04052024-01
2024/150
0,00 € ENVI - PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži Mesto Liptovský Hrádok
24. Máj 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu
2024/151
0,00 € ENVI - PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži Mesto Liptovský Hrádok
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/152
800,00 € eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Hradišská 627/6, 031 01 Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Hrádok
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
332/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
24. Máj 2024
Kúpna zmluva pozemku Poľná - z OVS - Martina Grexová
393/2024
34 691,00 € Mesto Brezno Martina Grexová
24. Máj 2024
Dohoda o cene č. 2024/24004075 - ČOV Podkoreňová
388/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Brezno
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri naridení dieťaťa Lara Rusová
380/2024
400,00 € Mesto Brezno Lucia Rusová
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
60/2024
1 490,00 € Ing. Marek Petrík – PROJEKCIA Mesto Strážske
24. Máj 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
35/2024/AH
0,00 € Gabriela Ondrišáková Slovenské centrum dizajnu
24. Máj 2024
Dodatok č.1 ku zmluve č.287/mk 02 EP
22/2024
996,00 € Základná škola ARTON s.r.o.
24. Máj 2024
dotácia na projekt "Tvorba a ochrana živ. prostredia"
254/2024
600,00 € Občianske združenie mestská časť Bratislava-Dúbravka
24. Máj 2024
dotácia na projekt "Školská edukačná záhrada"
253/2024
950,00 € Kresťanské centrum Ako doma mestská časť Bratislava-Dúbravka
24. Máj 2024
Dohoda o zriadení spoločného DHZO
INT_025/2024
0,00 € Obec Horná Lehota Obec Valaská
24. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 6/2024/ŠZTT
1 724,65 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
24. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 5/2024/ŠZTT
1 327,70 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
263/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Július Tarkoš
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
261/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Peter Pačesa
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
262/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PhDr. Václav Staškovič
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
259/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marián Baran