Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_143/2022
100,00 € Pagáčová Petra Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pedag. zamestancov
-CRZ-
240,00 € Edusteps Obec Teplička
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej turistickej karty SR a Spiš
ZOS_003/2022
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva
DZ_009/2022
16 597,00 € Mesto Havličkův Brod Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 0082/2015/CE (NZ_7112015)
INE_058/2022
0,00 € AMC company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Rekonštrukčné práce
ZoD 3/2022
3 551,60 € Patrik Pavlík - W.T. ArtStudio Obec Jamník
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
37
70,00 € Obec Betlanovce Magdaléna Kukurová
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
TU-2022/016-OcÚ-005
40,00 € Obec Tuhrina Simona Vidličková
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
428/2022
797,94 € Anton Badžo a Renáta Badžová Obec Ruská Nová Ves
25.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva - ČSOB Multicash 24, Dodatok č. 39
202200575/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prešov
25.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 4/1/2008/závod PO
2022/79
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Lipany
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2022
3 348,00 € Obec Lada MILK-AGRO spol s.r.o.
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
142022
260,00 € obec Krásna Lúka Marek Bujňák
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 30/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 30/2021
1 389,00 € Július Tkáč, Dušan Bartek, Mária Barteková, Martin Bartek, Jana Barteková, Martina Andraščiková, Terézia Ivanová, František Kollár, Peter Kollár, PhDr.Gabriela Majorošová,Ing.BoženaUrbancová Obec Fričovce
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
363/2022
20,00 € Faix Ján Mesto Svit
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_0012023
28,00 € Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_2392022
14,00 € Hangurbadžo Miroslav Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme pozemku
92022
20,00 € Obec Kravany Cihoň Ľubomír
25.
Jún
2022
Zmluva o Municipálnom úvere-Univerzal
22/020/19 -Dodatok č.1
30,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Malčice
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
HROB_005/2022
40,00 € Obec Hýľov Mgr. Ľubica Petríková