Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZVB2024053/OSMM
0,00 € 1. Rudolf Baniari a Veronika Baniariová, 2. Rudolf Baniari Mesto Žarnovica
28. Máj 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/142/PaCS
33,20 € Ninčáková Alžbeta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
28. Máj 2024
Darovacia zmluva s mestom Svidník
2024/507
0,00 € Mesto Svidník Ministerstvo financií SR
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 801062037-3-2024-VB - 10531/6253/2024
734/6253/2024
781,56 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 733/6453/2024
733/6453/2024
3,27 € Škrovina Michal Ing.arch. rod. Škrovina Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
76/2024
0,00 € JGL, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
28. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/670
0,00 € JUDr. Alexandra Jergová Ministerstvo financií SR
28. Máj 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/141/PaCS
99,60 € Forraiová Edita Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
28. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
30052024/SP2
90,00 € Park kultúry a oddychu Tomáš Thúróczy
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0109/2024
289 698,89 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
28. Máj 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
49/24
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Krajské prokuratúry v Slovenskej republike
28. Máj 2024
Zmluva na prenájom kurtov
41/2024
204,00 € Ing. Stanislav Gergeľ Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
28. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2521/2024/LSR
0,00 € Bc. Alena Sabolová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02975-Z
SPO-V04-02975-Z
19 000,00 € Ing. Michal Kmeť Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/669
0,00 € JUDr. Alexandra Jergová Ministerstvo financií SR
28. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-029_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mgr. Martina Bilkovičová
28. Máj 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/140/PaCS
33,20 € Šugareková Terézia Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
28. Máj 2024
dodatok č.6 k zmluve o audite
1026/OcúKov 206/2024
1 000,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Koválov
28. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
393/2024/OMM
75,00 € Beáta Tkáčová Mesto Vranov nad Topľou
28. Máj 2024
Dodatok č. 2: IROP-D2-302051AA51-511-51 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051AA51-511-51
IROP-Z-302051AA51-511-51
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mikroregión Hurbanovo