Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
639/2023
30,00 € Karloveské tanečné centrum Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
640/2023
30,00 € Kristína Čukaśová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
641/2023
30,00 € Kristína Čukaśová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o nájme číslo 01
NZ 01
0,00 € Základná škola, Školská 56/9, Oslany Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
642/2023
30,00 € GeoGrafia spol. s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9928774511
26,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Horovce
30. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
38/2023
0,00 € UnitedONE BB, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. September 2023
Nájomná zmluva
42023
99,30 € Obec Sklené Matúš Lihan
30. September 2023
Nájomná zmluva
52023
28,70 € Obec Sklené Helena Bulíková
30. September 2023
Nájomná zmluva
2/2023
69,00 € Obec Sklené Tibor Frno, Martina Frnová
30. September 2023
Nájomná zmluva
32023
52,60 € Obec Sklené Jaroslava Pavlíková
30. September 2023
Nájomná zmluva
22023
97,70 € Obec Sklené Pavel Roman, Nataša Romanová
30. September 2023
Nájomná zmluva
116/2023
108,10 € Obec Lošonec Antónia Bellová
30. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
115/2023
0,00 € Obec Lošonec Antónia Bellová
30. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
114/2023
0,00 € Obec Lošonec Nikoleta Sitárová Bellová
30. September 2023
Príkazná zmluva č. 03/2023
081/2023
150,00 € Gluštíková Oľga, Mgr. Obec Rabča
30. September 2023
Zmuva o nájme pozemku
080/2023
15,00 € Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rabča Obec Rabča
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HRDZA
079/2023
3 750,00 € HRDZA, s.r.o. Obec Rabča
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
EXT_077/2023
0,00 € Torreol s.r.o. Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Dodatok č. 1/2023 k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
EXT_076/2023
0,00 € SPP Obec Hamuliakovo