Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125957
135,30 € Marianum Keményová Helena
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
04102022
0,00 € MBRR s.r.o. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125960
135,30 € Marianum Bachratá Mária
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2500626
135,30 € Marianum Petríková Eva
7. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Mikulská 49
13457/2022
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116750
13,53 € Marianum Goňová Anna
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317956
13,53 € Marianum Baková Katarína Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125943
135,30 € Marianum Keszöcze Martin Mgr.
7. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod
-
0,00 € Obec Nová Bystrica Ján Romaník
7. Október 2022
Nájomná zmluva
Zmluva_287
0,00 € Ing. Mária Šályová, Dolné Hámre 289, 96661 Hodruša Hámre Obec Stará Halič, Ul. Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič
7. Október 2022
Nájomná zmluva
Zmluva_332
0,00 € Ing. Mária Šályová, Dolné Hámre 289, 96661 Hodruša Hámre Obec Stará Halič, Ul. Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič
7. Október 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3200252022/Haniska/linka V 325
0,00 € Peter Mikloš Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. Október 2022
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009900967 - Dodatok č. 2
1009900697/Dodatok č. 2
158,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Klčov
7. Október 2022
Nájomná zmluva
54/2022
1 000,00 € Orava-Prístav MP, s.r.o. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
7. Október 2022
Zmluva os práve majetku, odovzdanie Križovatky Sobranecká
20220856
4,00 € Technické služby mesta Michalovce Mesto Michalovce
7. Október 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
401/2022
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Vitanová
7. Október 2022
Kúpna zmluva
196/2022
10 668,00 € Selvit, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Október 2022
Dohoda o prenájme priestorov kultúrneho domu
ZD_12/2022
0,00 € Obec Belá-Dulice Turčianske kultúrne stredisko v Martine
7. Október 2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
SEĽUZ-40-39/2022
0,00 € Mgr. Jana LUKÁČOVÁ Ministerstvo obrany SR
7. Október 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
2022/23
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Ingrid Bangová