Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
508/2023
0,88 € Zdenka Cabadajová Obec Báhoň
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
501/2023
0,88 € Tomáš Polák Obec Báhoň
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
515/2023
0,88 € Jozef Kročka Obec Báhoň
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
500/2023
0,88 € Ing. Peter Kriho Obec Báhoň
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
499/2023
0,88 € Pavol Géc Obec Báhoň
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
511/2023
0,88 € Ing. Juraj Gažo Obec Báhoň
5. Jún 2023
Dodatok k zmluve na odvádzanie komunálnych odpadových vôd
519/2023
0,88 € Andrej Srna Obec Báhoň
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky č.399/2023
399/2023
0,00 € Medtronic Minimed Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0218/2023
1 400,00 € Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Jún 2023
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice).
468/2020/OVO (64)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Krajské kultúrne stredisko
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0459/2023
153,94 € Lucia Stankovská Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
UNION dodatok k zmluve 1
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Torysa
5. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1397
40,00 € Miškovská Jana Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1396
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0458/2023
134,65 € Mgr. Martina Kováčiková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov - kultúrny dom
1395
0,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesta
1394
40,00 € Heliová Marína, Ing.arch. Obec Lieskovec
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0457/2023
29,00 € Ján Kolompár Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0456/2023
28,50 € Marta Juríčková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0455/2023
55,33 € Ján Matejka, Beáta Matejková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.