Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
8/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Cyril Burda Ministerstvo životného prostredia SR
11. Január 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52/490
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52/490
227 554,86 € Obec Jedľové Kostoľany Ministerstvo životného prostredia SR
11. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
150 094,11 € Mesto Šahy Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC131-2017-22/16
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/16
6 042 900,42 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81/01
OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81/01
18 200,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111 - 2021-72/05
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/05
0,00 € Obec Kotešová Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
6/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Denis Knotka Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
7/2024/1.14.1
0,00 € JUDr. Martin Siváček Ministerstvo životného prostredia SR
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/43
221 296,20 € Mesto Bardejov Ministerstvo životného prostredia SR
8. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/78
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/78
353 157,43 € Obec Tovarné Ministerstvo životného prostredia SR
3. Január 2024
Kúpna zmluva
220/2023/3.4
19 650,00 € UAVONIC s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
3. Január 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
4/2024/1.14.1
0,00 € Peter Molnár Ministerstvo životného prostredia SR
3. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
5/2024/1.14.1
0,00 € Peter Molnár Ministerstvo životného prostredia SR
18. September 2023
Zmluva č. 187/2023/1.14.1 Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
187/2023/1.14.1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Október 2023
KONTRAKT
257/2023/6.2
823 097,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ministerstvo životného prostredia SR
12. Október 2023
K O N T R A K T č. 258/2023/6.3
258/2023/6.3
2 311 443,00 € Národná zoologická záhrada Bojnice Ministerstvo životného prostredia SR
11. December 2023
Zmluva o dodávke plynu č. 190/2023/1.14.1
190/2023/1.14.1
0,00 € Pow-enl, a.s Ministerstvo životného prostredia SR
15. December 2023
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
280/2023/1.14.1
4,60 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
21. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2024
96503/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry a Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2023
Dohoda o prechode práv a povinností
365/2023/9
0,00 € Slovenská agnetúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR