Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/08
1 764 288,80 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Ministerstvo životného prostredia SR
6. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb operatívneho cateringu č. 353/2023/1.17M
353/2023/1.17M
80 488,08 € fuudi a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
6. Máj 2024
ZMLUVA o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely uzatvorená podľa ustanovenia § 30 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb.
6/2024/1.5
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
30. Apríl 2024
Zmluva o výkone funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku VV, š. p.
124/2024/1.12.1
0,00 € Ing. Peter Molda Ministerstvo životného prostredia SR
30. Apríl 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady štátneho podniku SVP, š. p.
128/2024/1.12.1
0,00 € JUDr. Martin Siváček Ministerstvo životného prostredia SR
30. Apríl 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
131/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Lenka Letavajová, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
30. Apríl 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
123/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Dominika Varhaňovská Ministerstvo životného prostredia SR
29. Apríl 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ LETECKEJ PREPRAVY A MIESTNEJ PREPRAVY POČAS ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY VO FRANCÚZSKEJ REPUBLIKE A REFUNDÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
114/2024/1.17
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
29. Apríl 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ LETECKEJ PREPRAVY A MIESTNEJ PREPRAVY POČAS ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY VO FRANCÚZSKEJ REPUBLIKE A REFUNDÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
127/2024/1.17
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. Apríl 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ LETECKEJ PREPRAVY A MIESTNEJ PREPRAVY POČAS ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY VO FRANCÚZSKEJ REPUBLIKE A REFUNDÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
105/2024/1.17
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Apríl 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
121/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Lucia Karelová Ministerstvo životného prostredia SR
24. Apríl 2024
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO3-SC312-2017-37/05
Doplnená
506 167,97 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia SR
18. Apríl 2024
Monitorovanie vplyvu prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na životné prostredie na rok 2024
5/2024/13
0,00 € Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/58/HM/133
413 721,96 € Obec Drienov Ministerstvo životného prostredia SR
17. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 18/2023/1.14.1
18/2023/1.14.1
5 748,00 € TWG-energo, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Apríl 2024
ZMLUVA O KÚPE NEHNUTEĽNOSTÍ
24/2024/5.2.1
57 062,88 € FISEBI, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Apríl 2024
ZMLUVA O KÚPE NEHNUTEĽNOSTÍ
23/2024/5.2.1
56 285,88 € JAN.SON s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
15. Apríl 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-P01-SC111-2021-72/108/502
374 093,85 € Obec Baška Ministerstvo životného prostredia SR
10. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní č.46/2024/1.16
46/2024/1.16.
2 748,93 € LevServis ,s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
10. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
1 961 226,27 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo životného prostredia SR