Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
14/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Gabriela Ganse Ministerstvo životného prostredia SR
23. Január 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
13/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Marek Rusňák Ministerstvo životného prostredia SR
31. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
21/2024/1.14.1
0,00 € JUDr. Jakub Kubáň Ministerstvo životného prostredia SR
31. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na súkromné účely
22/2024/1.14.1
0,00 € JUDr. Jakub Kubáň Ministerstvo životného prostredia SR
31. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
20/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Martin Antal Ministerstvo životného prostredia SR
30. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
19/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Monika Škrabáková Ministerstvo životného prostredia SR
22. Január 2024
Dohoda o urovnaní číslo: 339/2023/3.4
339/2023/3.4
5 806,02 € United Industries a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Január 2024
Dohoda o spolupráci pri stanovovaní podmienok pre uplatňovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027
4497/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
16. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
11/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Gabriela Ganse Ministerstvo životného prostredia SR
15. Január 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/94/483
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/94/483
215 689,75 € Obec Vyšný Medzev Ministerstvo životného prostredia SR
11. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
8/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Cyril Burda Ministerstvo životného prostredia SR
11. Január 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52/490
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52/490
227 554,86 € Obec Jedľové Kostoľany Ministerstvo životného prostredia SR
11. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
150 094,11 € Mesto Šahy Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC131-2017-22/16
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/16
6 042 900,42 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81/01
OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81/01
18 200,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111 - 2021-72/05
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/05
0,00 € Obec Kotešová Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
6/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Denis Knotka Ministerstvo životného prostredia SR
10. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
7/2024/1.14.1
0,00 € JUDr. Martin Siváček Ministerstvo životného prostredia SR
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/43
221 296,20 € Mesto Bardejov Ministerstvo životného prostredia SR
8. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/78
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/78
353 157,43 € Obec Tovarné Ministerstvo životného prostredia SR