Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
48/2024/1.14.1
0,00 € RNDr. Michal Šutriepka, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
12. Marec 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
49/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Barbora Vrábelová Ministerstvo životného prostredia SR
12. Marec 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
50/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Viktória Štrbáková Ministerstvo životného prostredia SR
12. Marec 2024
Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/22
1 733 002,29 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
11. Marec 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
51/2024/1.14.1
0,00 € JUDr. Jakub Kubáň Ministerstvo životného prostredia SR
6. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku čílo zmlvuy : OPKZP-PO2-SC211-2021-67/10
OPKZP-PO2-SC211-2021-67/10
383 158,03 € Obec Veľké Úľany Ing. František Gögh, DBA starosta Ministerstvo životného prostredia SR
5. Marec 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
45/2024/1.14.1
0,00 € Bc. Dávid Hančinský Ministerstvo životného prostredia SR
5. Marec 2024
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI REGISTRA PRIESTOROVÝCH INFORMÁCÍÍ (SLA RPI II)
172/2023/1.16.1
829 440,00 € SYNCHRONIX, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
1. Marec 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/75/481
679 326,53 € Mesto Bardejov Ministerstvo životného prostredia SR
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC142-2015-4/03
OPKZP-PO1-SC142-2015-4/03
646 346,34 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra RNDr. Igor Slaninka, PhD., generálny riaditeľ Ministerstvo životného prostredia SR
29. Február 2024
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/47
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/47
7 609,35 € Obec Betlanovce Betlanovce 23 053 15 Betlanovce Ministerstvo životného prostredia SR
28. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/42/497
2 246 735,14 € Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Ministerstvo životného prostredia SR
28. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/30/496
1 127 346,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ministerstvo životného prostredia SR
27. Február 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
40/2024/1.14.1
0,00 € Roman Prokeš Ministerstvo životného prostredia SR
27. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
41/2024/1.14.1
0,00 € Roman Prokeš Ministerstvo životného prostredia SR
26. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
36/2024/1.14.1
0,00 € Bc. Tomáš Dinka Ministerstvo životného prostredia SR
26. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
37/2024/1.14.1
0,00 € Ing. Richard Hrabčák Ministerstvo životného prostredia SR
26. Február 2024
Dodatok č. 6 k Flotilovej poistnej zmluve pre PZP č. 8080029401
16/2024/1.14.1
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
26. Február 2024
Dodatok č. 6 k Flotilovej poistnej zmluve č. 7710006060
17/2024/1.14.1
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
26. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/62/NM/131
3 000 949,58 € Mesto Trebišov Ministerstvo životného prostredia SR