Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
107/2024/6.5
935,79 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
106/2024/6.5
935,79 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. Jún 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
173/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Ľubomíra Olachová Ministerstvo životného prostredia SR
4. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku SVP š. p.
172/2024/1.12
0,00 € Ing. Jozef Moravčík Ministerstvo životného prostredia SR
29. Máj 2024
Dohoda o ukončení projektovej zmluvy č. 254/2021/7.7
113/2024/7.7
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202DWB9
1 697 304,07 € Obec Dohňany Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202DVL5
14 852 764,66 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MZP-PSK-401202DVI7
MZP-PSK-401202DVI7
21 089 860,21 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MZP-PSK-401202DVL7
MZP-PSK-401202DVL7
16 854 904,09 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
MZP-PSK-401202DVL3
13 116 420,13 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
MZP-PSK-401202DVI4
11 904 475,45 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
MZP-PSK-401202DVL4
9 417 500,45 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202DVI9
MZP-PSK-401202DVI9
10 251 802,21 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
102/2024/1.14
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
22. Máj 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/12/504
0,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo životného prostredia SR
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 2023/1400/6362
152/2024/8.1
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š. p. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Máj 2024
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-Info-2017-28/04
178 169,04 € Univerzita Komemenského v Bratislave Ministerstvo životného prostredia SR
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
29/2024/1.8
2 758 776,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo životného prostredia SR
14. Máj 2024
Poistná zmluva č. 8080648010 – Letecké poistenie – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného lietadla
120/2024/6.5
106,46 € ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Ministerstvo životného prostredia SR
9. Máj 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/10
523 653,35 € Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne Ministerstvo životného prostredia SR