Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Rámcová dohoda č. 241/2023/1.16.1
241/2023/1.16.1
125 781,60 € AUTOCONT s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
337/2023/1.14.1
0,00 € JUDr. Marek Chovan, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
31. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na súkromné účely
338/2023/1.14.1
0,00 € JUDr. Marek Chovan, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
26. Október 2023
Zmluva o dielo
158/2023/1.14.1
21 572,68 € Euromal, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
298/2023/7.7
322 934,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
321/2023/3.2
24 200 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
322/2023/3.2
20 000 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
318/2023/3.2
9 568 128,00 € Danucem Slovensko a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
319/2023/3.2
28 572 304,86 € RONA, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
18. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
326/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Dávid Jankaj Ministerstvo životného prostredia SR
18. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
328/2023/1.14.1
0,00 € Bc. Tomáš Gajdoš, MBA Ministerstvo životného prostredia SR
18. Október 2023
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
332/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Dávid Jankaj Ministerstvo životného prostredia SR
17. Október 2023
Zmluva o výpožičke
103/2023/10.1
0,00 € Dipl.-Ing. Maximilian Aicher Ministerstvo životného prostredia SR
12. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb a dodaní tovarov v oblasti kontroly a servisu hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov, požiarneho vodovodu a požiarnych uzáverov
263/2023/1.2
11 919,12 € 3J s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci č.260/2023/6.6 pri poskytovaní podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) zákona o EF
260/2023/6.6
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Environmentálny fond
10. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
324/2023/1.14.2
780,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
9. Október 2023
Zmluva o zabezpečení udelenia licencií a poskytnutia služieb migrácie č.142/2023/1.16.1
142/2023/1.16.1
77 964,00 € exe, a.s. Galvaniho 19045/19 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
6. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
314/2023/1.14.1
0,00 € Mgr. Dominik Buchala, MBA Ministerstvo životného prostredia SR
6. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
315/2023/1.14.1
0,00 € Peter Machán Ministerstvo životného prostredia SR
6. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
313/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Denis Knotka Ministerstvo životného prostredia SR