Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/12
OPKZP-PO2-SC211-2021-67/12
561 447,62 € Obec Pusté Úľany Ing. Henrich Čambál, starosta Ministerstvo životného prostredia SR
20. Február 2024
Kúpna zmluva
15/2024/1.14.1
36 890,00 € KIA Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
57/2018/7.4
38 238,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
15. Február 2024
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o poskytovaní právnych služieb
8/2024/5.2.1
0,00 € STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
14. Február 2024
Zmluva o výpožičke
18/2024/1.14.1
47 632,44 € Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR
14. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
25/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Dominik Naňo Ministerstvo životného prostredia SR
14. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
26/2024/1.14.1
0,00 € Príloha č. 2 Ministerstvo životného prostredia SR
14. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/140/492
37 200,14 € Mesto Komárno Ministerstvo životného prostredia SR
13. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/47/484
472 569,63 € Obec Betlanovce Ministerstvo životného prostredia SR
13. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/22/487
1 737 106,29 € Mesto Levice Ministerstvo životného prostredia SR
6. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
26/2024/1.14.1
0,00 € Mgr. Dominik Naňo Ministerstvo životného prostredia SR
6. Február 2024
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
24/2024/1.14.1
0,00 € Samuel Jurčovič Ministerstvo životného prostredia SR
6. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
23/2024/1.14.1
0,00 € Samuel Jurčovič Ministerstvo životného prostredia SR
6. Február 2024
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
27/2024/1.14.1
0,00 € Ing. et Ing. Filip Kuffa Ministerstvo životného prostredia SR
6. Február 2024
Dohoda o zabezpečení leteckej prepravy
21/2024/1.17
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
5. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/111
238 084,42 € Mesto Vráble Ministerstvo životného prostredia SR
2. Február 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/114
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/114
418 297,11 € Mesto Bardejov Ministerstvo životného prostredia SR
2. Február 2024
ZMLUVA o podmienkach používania environmentálnej značky EÚ
355/2023/10.3
0,00 € See Trade s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
2. Február 2024
ZMLUVA o podmienkach používania environmentálnej značky EÚ
356/2023/10.3
0,00 € See Trade s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
1. Február 2024
Zmluva na vykonanie finančného auditu projektu
12/2024/3.4
17 400,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR