Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 402/2023
402/2023
0,00 € Dr.Falk Pharma GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 183/2023
183/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 184/2023
184/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 302/2023
302/2023
0,00 € Kite Pharma EU B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Jún 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie uzatvorená podľa § 75 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z.
388/2023
0,00 € Mastelli S.r.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 394/2023
394/2023
926 367,88 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Jún 2023
Príkazná zmluva číslo 468/2023
468/2023
0,00 € doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie uzatvorená podľa § 75 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z.
373/2023
0,00 € Philips Image Guided Therapy Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
398/2023
0,00 € Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku 186/2023
186/2023
0,00 € Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 389/2023
389/2023
0,00 € AstraZeneca AB Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky č. 388/2023
388/2023
0,00 € Medtronic Minimed Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky č.399/2023
399/2023
0,00 € Medtronic Minimed Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
392/2023
148 399,16 € Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Jún 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 254/2023
254/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Jún 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 257/2023
257/2023
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Jún 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 393/2023
393/2023
2 207 885,94 € RZP, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Apríl 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 123/2023
123/2023
0,00 € AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Apríl 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 76/2023
76/2023
0,00 € Janssen- Cilag International N.V Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Apríl 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 121/2023
121/2023
0,00 € Janssen-Cilag International N.V. Ministerstvo zdravotníctva SR