Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 63/22
450,00 € Prof. RNDr. René Hudec, CSc. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
65/22
450,00 € RNDr. Michal Kozubek, PhD. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 66/22
450,00 € Ing. Michal Ptáček, PhD. Výskumná agentúra
20. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 46/22
450,00 € prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Výskumná agentúra
20. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 39/22
450,00 € doc. Ing. Martin Augustynek, PhD. Výskumná agentúra
17. Jún 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry"
BIN01_2021_009/52/22
Doplnená
433 674,50 € DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. Výskumná agentúra
15. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
113/2022/OPII/VA
Doplnená
5 438 240,46 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
10. Jún 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "DIGITAL ENERGY SERVICE PLATFORM"
BIN 01_2021_001/37/22
865 831,83 € KOOR, s.r.o. Výskumná agentúra
7. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 50/22
450,00 € Prof. Ing. Pavel Santarius Výskumná agentúra
7. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 44/22
450,00 € doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD. Výskumná agentúra
7. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 47/22
450,00 € prof. Ing. Dagmar Měřínská, PhD. Výskumná agentúra
31. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená v zmysle zákona o energetike
53/22
21 251,36 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Výskumná agentúra
31. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 48/22
450,00 € Prof. Ing. Pavel Santarius Výskumná agentúra
31. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 49/22
450,00 € Ing. Ján Vereš, PhD. Výskumná agentúra
30. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 40/22
450,00 € RNDr. Michal Kozubek, PhD. Výskumná agentúra
30. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 45/22
450,00 € prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Výskumná agentúra
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 42/22
450,00 € doc. Ing. Vlastimil Borůvka, PhD., Dipl. Mgmt. Výskumná agentúra
25. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 41/22
450,00 € prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD. Výskumná agentúra
25. Máj 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Community ERP in Cloud"
BIN 01_2021_015/15/22
883 149,20 € Asseco Solutions, a.s. Výskumná agentúra
25. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 43/22
450,00 € doc. RNDr. Václav Dombek, CSc. Výskumná agentúra