Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární"
097/2021/OPII/VA
Doplnená
530 897,04 € Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. Výskumná agentúra
16. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19"
086/2021/OPII/VA
Doplnená
5 993 441,71 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
10. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho systému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19"
090/2021/OPII/VA
Doplnená
2 369 406,94 € Goldmann Systems, a.s. Výskumná agentúra
10. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení"
098/2021/OPII/VA
Doplnená
694 133,43 € Chemický ústav SAV Výskumná agentúra
10. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb na základe identifikovaného virálneho genómu a ľudského exómu"
081/2021/OPII/VA
Doplnená
1 558 796,79 € GENETON, s.r.o. Výskumná agentúra
10. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Strategická implementácia aditívnych technológií na posilnenie intervenčných kapacít mimoriadnych udalostí vyvolaných pandémiou COVID-19"
093/2021/OPII/VA
Doplnená
3 312 402,64 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
8. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19"
094/2021/OPII/VA
Doplnená
3 050 195,87 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Výskumná agentúra
8. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)"
078/2021/OPII/VA
Doplnená
5 738 913,43 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
8. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-Cov-2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme"
092/2021/OPII/VA
Doplnená
5 784 214,03 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
5. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Rozvoj biotechnologického výskumného potenciálu Biomedicínskeho centra SAV na boj proti pandémii COVID-19 v synergii s Európskym vírusovým archívom globálneho významu podporova
095/2021/OPII/VA
Doplnená
1 906 798,33 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra
5. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v liečebno-preventívnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť zdravotníckych profesionálov"
100/2021/OPII/VA
Doplnená
5 847 056,21 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
3. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov osobnej železničnej dopravy"
085/2021/OPII/VA
1 810 249,09 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Výskumná agentúra
3. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia"
083/2021/OPII/VA
Doplnená
4 294 312,07 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
2. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podporu monitorovania možného šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom rozvoja analytických nástrojov slúžiacich na znižovanie rizika náka
079/2021/OPII/VA
Doplnená
1 992 465,35 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
2. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)"
089/2021/OPII/VA
Doplnená
1 836 831,89 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
2. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID - 19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov"
088/2021/OPII/VA
Doplnená
5 996 104,55 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
2. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv na báze produktov nositeľnej elektroniky, ako nástrojov zvyšovania hygienických štandardov v spoločnosti vystavenej vírusu spôso
091/2021/OPII/VA
3 243 020,80 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
23. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)"
096/2021/OPII/VA
Doplnená
578 002,29 € Slovenské národné múzeum Výskumná agentúra
23. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní jej negatívnych následkov monitorovaním zdravotného stavu ľudí
084/2021/OPII/VA
Doplnená
5 992 294,76 € Asseco Central Europe, a.s. Výskumná agentúra
17. Február 2021
Nájomná zmluva na prenájom 1 ks kávovaru
1/21
331,20 € MIKO KÁVA, s.r.o. Výskumná agentúra