Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-105
OĽZ-019-3730-2022-AK-105
0,00 € Janka Bačinská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-248
OĽZ/019/3730/2022/AK-248
0,00 € Bc. Mária Orlinská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-106
OĽZ-019-3730-2022-AK-106
0,00 € :PhDr. Marcela Bunčová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-247
OĽZ/019/3730/2022/AK-247
0,00 € Danka Horecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-107
OĽZ-019-3730-2022-AK-107
0,00 € Mgr. Anna Ďatková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-246
OĽZ/019/3730/2022/AK-246
0,00 € Bc. Dominika Borisová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-245
OĽZ/019/3730/2022/AK-245
0,00 € Monika Pekárová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-244
OĽZ/019/3730/2022/AK-244
0,00 € Mgr. Katarína Omachelová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-225
OĽZ/019/3730/2022/AK-225
0,00 € Ivana Raždíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-243
OĽZ/019/3730/2022/AK-243
0,00 € Radka Okálová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-226
OĽZ/019/3730/2022/AK-226
0,00 € Marta Zelníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-108
OĽZ-019-3730-2022-AK-108
0,00 € Juraj Hrobárik Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-227
OĽZ/019/3730/2022/AK-227
0,00 € PhDr. Jana Balážová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-242
OĽZ/019/3730/2022/AK-242
0,00 € Martina Kamenská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-109
OĽZ-019-3730-2022-AK-109
0,00 € Michal Kohout Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-241
OĽZ/019/3730/2022/AK-241
0,00 € Jana Martinková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-228
OĽZ/019/3730/2022/AK-228
0,00 € Terézia Cedzová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-240
OĽZ/019/3730/2022/AK-240
0,00 € Bc. Viktória Belancová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-229
OĽZ/019/3730/2022/AK-229
0,00 € Jana Cudráková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-230
OĽZ/019/3730/2022/AK-230
0,00 € Lenka Gunišová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina