Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-239
OĽZ/019/3730/2022/AK-239
0,00 € Janka Wieczorková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-110
OĽZ-019-3730-2022-AK-110
0,00 € Tatiana Súkeníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-238
OĽZ/019/3730/2022/AK-238
0,00 € Zuzana Štaffenová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-231
OĽZ/019/3730/2022/AK-231
0,00 € Mgr. Mária Hoskovcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-111
OĽZ-019-3730-2022-AK-111
0,00 € Mgr. Iveta Šlesárová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-232
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-232
0,00 € Mgr. Katarína Kuzmányová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-237
OĽZ/019/3730/2022/AK-237
0,00 € Ľubomíra Školníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-236
OĽZ/019/3730/2022/AK-236
0,00 € Anna Ondrišková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-112
OĽZ-019-3730-2022-AK-112
0,00 € Mgr. Zuzana Šottníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-233
OĽZ/019/3730/2022/AK-233
0,00 € Bc. Katarína Medveďová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č.OĽZ/019/3730/2022/AK-235
OĽZ/019/3730/2022/AK-235
0,00 € Jozefa Ondrášková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-113
OĽZ-019-3730-2022-AK-113
0,00 € :Bc. Anna Baxová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-234
OĽZ/019/3730/2022/AK-234
0,00 € Gabriela Mináriková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-114
OĽZ-019-3730-2022-AK-114
0,00 € Miroslava Tešlická Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-115
OĽZ-019-3730-2022-AK-115
0,00 € Zuzana Valicová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-116
OĽZ-019-3730-2022-AK-116
0,00 € Bc. Zuzana Abdelgalil Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-117
OĽZ-019-3730-2022-AK-117
0,00 € Iveta Berzáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-118
OĽZ-019-3730-2022-AK-118
0,00 € Mgr. Lucia Brezániová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-775
OĽZ-019-3730-2022-AK-775
0,00 € Mgr. Erika Sináková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-119
OĽZ-019-3730-2022-AK-119
0,00 € Slávka Čurajová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina