Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-312
OĽZ-019-3730-2022-AK-312
0,00 € Mgr. Soňa Cipelová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-313
OĽZ-019-3730-2022-AK-313
0,00 € Mgr. Simona Dolníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-314
OĽZ-019-3730-2022-AK-314
0,00 € Michaela Domanická Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-196
OĽZ/019/3730/2022/AK-196
0,00 € Jana Salášková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-315
OĽZ-019-3730-2022-AK-315
0,00 € Mgr. Veronika Dorčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-316
OĽZ-019-3730-2022-AK-316
0,00 € PhDr. Renáta Frývaldová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-197
OĽZ/019/3730/2022/AK-197
0,00 € Lenka Sršníková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-317
OĽZ-019-3730-2022-AK-317
0,00 € Zuzana Funtíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-318
OĽZ-019-3730-2022-AK-318
0,00 € :Bc. Andrea Galanská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-198
OĽZ/019/3730/2022/AK-198
0,00 € Bc. Mária Škvarková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-319
OĽZ-019-3730-2022-AK-319
0,00 € Barbora Grečnárová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-320
OĽZ-019-3730-2022-AK-320
0,00 € Ivana Jendrišáková, dipl.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-321
OĽZ-019-3730-2022-AK-321
0,00 € :Adriana Kemková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-199
OĽZ/019/3730/2022/AK-199
0,00 € Edita Šteffeková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-200
OĽZ/019/3730/2022/AK-200
0,00 € Helena Šumská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-201
OĽZ/019/3730/2022/AK-201
0,00 € Barbora Tomášková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-202
OĽZ/019/3730/2022/AK-202
0,00 € Anna Várošová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-203
OĽZ/019/3730/2022/AK-203
0,00 € Mgr. Jana Vnuková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-204
OĽZ/019/3730/2022/AK-204
0,00 € Mgr. Jana Žabková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-205
OĽZ/019/3730/2022/AK-205
0,00 € Mgr. Zuzana Bielená Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina