Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/260
2/017/253/2023
0,00 € Katarína Tlacháčová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/213
017/1/2022/213
68 117,04 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/214
017/1/2022/214
284 406,98 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/215
017/1/2022/215
46 207,39 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. August 2023
Kúpna zmluva na použitú manipulačnú techniku - vozík LTX 70 vrátane dopravy
1/017/241/2023
8 000,00 € STILL SR, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1027
1/017/246/2023
0,00 € Katarína Brezániová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/254
2/017/233/2023
0,00 € PhDr. Miriam Ďuračková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/256
2/017/234/2023
0,00 € PhDr. Oľga Koneková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/257
2/017/235/2023
0,00 € Bc. Zuzana Repková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/258
2/017/236/2023
0,00 € Eva Škorvánková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/259
2/017/237/2023
0,00 € MUDr. Mária Laurincová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/261
2/017/238/2023
0,00 € Marián Remenec Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/262
1/017/239/2023
Doplnená
568 733,00 € CHROMTECH s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/043 - "Prístrojové vybavenie psychiatrie, 2. časť - Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) najvyššej triedy vrátanie súvisiacich služieb"
1/017/229/2023
Doplnená
56 640,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1099
1/017/230/2023
0,00 € MUDr. Silvia Šurinová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1028
1/017/231/2023
0,00 € Barbora Podkopčanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1026
1/017/232/2023
0,00 € Katarína Melišová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. August 2023
Darovacia zmluva č. 3/1000/22/2023 - finančný dar na oddelenie pediatrie
3/1000/22/2023
1 500,00 € Ing. Tomáš Hruška Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. August 2023
Darovacia zmluva č. 6/23 - vecný dar - cievny set operačných nástrojov - AESCULAP vrátane sterilizačného kontajneru pre odd. chirurgie
3/0300/21/2023
6 002,91 € EDUCOZ o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. August 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/044 - "Rozšírenie NIS FONS Enterprise, oblasť Logistika, Modul Burza tovarov"
1/017/221/2023
4 920,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina