Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Supervízna zmluva č. 017/1/2023/047 (č. objednávateľa) č. STA 202302 (č. dodávateľa) - Služby na zabezpečenie a podporu prevádzky laboratórneho informačného systému FONS Openlims - Oddelenie hematológie a krvnej banky
1/017/225/2023
Doplnená
0,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. August 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (základný kontrakt Zmluva o dielo č. 017/1/2023/044 - "Rozšírenie NIS FONS Enterprise, oblasť Logistika, Modul Burza tovarov")
5/017/222/2023
0,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. August 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (základný kontrakt Zmluva o dielo č. 017/1/2023/045 - "Rozšírenie NIS FONS Enterprise, oblasť Logistika, Modul Vykrývanie objednávok")
5/017/224/2023
0,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. August 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (základný kontrakt Supervízna zmluva č. 017/1/2023/047
5/017/226/2023
0,00 € STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/208
2/017/218/2023
0,00 € MR Žilina, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/198
2/017/219/2023
0,00 € MUDr. Alena Nemcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/202
2/017/220/2023
0,00 € MUDr. Oľga Šuleková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/030 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť 3"
1/017/167/2023
47 699,85 € InterMedical Plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Zmluva Microsoft Products and Services
1/017/215/2023
0,00 € Microsoft Ireland Operations Limited Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
2/017/216/2023
0,00 € AXIS Clinicals Ltd. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/029 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 2
1/017/212/2023
109 549,44 € Cardioservice, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/032 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 5
1/017213/2023
127 399,36 € Cardioservice, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/034 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 7
1/017/214/2023
18 137,08 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/028 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 1
1/017/161/2023
113 400,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/031 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 4
1/017/162/2023
133 600,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/033 - "Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu časť č. 6
1/017/163/2023
8 552,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/200
2/017/211/2023
0,00 € MUDr. Daubnerová s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/207
2/017/208/2023
0,00 € Bohuš Chromiak - SAFIM Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 017/1/2023/065 - "Skúšky dlhodobej stability"
1/017/209/2023
67 341,60 € Ústav radiačnej ochrany s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/205
2/017/210/2023
0,00 € Logman s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina