Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-206
OĽZ/019/3730/2022/AK-206
0,00 € Iveta Dobroňová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-207
OĽZ/019/3730/2022/AK-207
0,00 € Silvia Kardošová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-208
OĽZ/019/3730/2022/AK-208
0,00 € Miroslava Mlíchová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-209
OĽZ/019/3730/2022/AK-209
0,00 € Mgr. Monika Ondrášková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-210
OĽZ/019/3730/2022/AK-210
0,00 € Bc. Silvia Poliaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-211
OĽZ/019/3730/2022/AK-211
0,00 € Gabriela Smetanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-212
OĽZ/019/3730/2022/AK-212
0,00 € Agáta Trstenská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-213
OĽZ/019/3730/2022/AK-213
0,00 € Daniela Bíziková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-214
OĽZ/019/3730/2022/AK-214
0,00 € Renáta Čurajová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-215
OĽZ/019/3730/2022/AK-215
0,00 € Bc. Iveta Hyllová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-91
OĽZ-019-3730-2022-AK-91
0,00 € Viera Slučiaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-92
OĽZ-019-3730-2022-AK-92
0,00 € Simona Šteinigerová, dipl.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-216
OĽZ/019/3730/2022/AK-216
0,00 € Bc. Alica Ilovská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-93
OĽZ-019-3730-2022-AK-93
0,00 € Janka Trnovcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-94
OĽZ-019-3730-2022-AK-94
0,00 € Jana Uríčová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVK č.OĽZ-019-3730-2022-AK-95
OĽZ-019-3730-2022-AK-95
0,00 € Bc. Miroslava Zrelicová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-217
OĽZ/019/3730/2022/AK-217
0,00 € Monika Michútová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-96
OĽZ-019-3730-2022-AK-96
0,00 € Bc. Martina Baďurová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č.OĽZ-019-3730-2022-AK-97
OĽZ-019-3730-2022-AK-97
0,00 € Růžena Balážová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ/019/3730/2022/AK-218
OĽZ/019/3730/2022/AK-218
0,00 € Ľudmila Slaninková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina