Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dohoda o urovnaní č. 017/5/2023/177
5/017/260/2023
11 330,33 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/040 - "Utierky so stredovým odvinom"
1/017/259/2023
20 383,20 € KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/076 - "Liečivá pre muskuloskeletálny systém" - časť č. 5
1/017/257/2023
16 245,90 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/077 - "Liečivá pre muskuloskeletálny systém" - časť č. 6
1/017/258/2023
11 990,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. September 2023
Poistná zmluva č. 2409195760 - Havarijné poistenie AUTOMAX, ZA322HN
1/017/255/2023
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/101 - "Analgetiká" - časť č. 1
1/017/254/2023
26 244,79 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/232 - "Anestéziologické prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) najvyššej triedy vrátane súvisiacich služieb"
1/017/251/2023
55 176,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/105 - "Antianemické prípravky"
1/017/250/2023
40 547,87 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. September 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/255
2/017/252/2023
0,00 € MUDr. Judita Hrabovská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. September 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/260
2/017/253/2023
0,00 € Katarína Tlacháčová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/213
017/1/2022/213
68 117,04 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/214
017/1/2022/214
284 406,98 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/215
017/1/2022/215
46 207,39 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. August 2023
Kúpna zmluva na použitú manipulačnú techniku - vozík LTX 70 vrátane dopravy
1/017/241/2023
8 000,00 € STILL SR, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. August 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1027
1/017/246/2023
0,00 € Katarína Brezániová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/254
2/017/233/2023
0,00 € PhDr. Miriam Ďuračková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/256
2/017/234/2023
0,00 € PhDr. Oľga Koneková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/257
2/017/235/2023
0,00 € Bc. Zuzana Repková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/258
2/017/236/2023
0,00 € Eva Škorvánková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2023/259
2/017/237/2023
0,00 € MUDr. Mária Laurincová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina