Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
161/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin IQVIA RDS Slovakia s.r.o.
26. Júl 2023
Dohoda o uznaní a o splátkach
359/2023
3 647,22 € Elena Maťková Univerzitná nemocnica Martin
26. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
364/2023
0,00 € Erika Handzušová Univerzitná nemocnica Martin
26. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
375/2023
0,00 € Ivana Królová Univerzitná nemocnica Martin
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
306/2023
101 649,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.249/2023
242/2023
Doplnená
173 698,56 € NIMAG, spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.398/2023
388/2023
60 231,60 € JUMICOL, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.431/2023
419/2023
192 960,00 € WEGA-MS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.032/2023
420/2023
19 200,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Júl 2023
Kúpna zmluva č.410/2023
399/2023
1 514,16 € Čechovo SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. Júl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
311/2023
Doplnená
220,00 € Univerzitná nemocnica Martin FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
19. Júl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
312/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
19. Júl 2023
Smlouva o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT
233/2023
0,00 € Carebot s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. Júl 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
398/2023
450 507,73 € TOP PHARMEX, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
374/2023
0,00 € Lucia Špániková Univerzitná nemocnica Martin
18. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
401/2023
1 000,00 € Bc.Žaneta Hrbková Univerzitná nemocnica Martin
18. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
349/2023
0,00 € Janka Jemelková Univerzitná nemocnica Martin
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
397/2023
82 258,56 € Rhombus s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Júl 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
373/2023
0,00 € Michaela Mešterová Univerzitná nemocnica Martin
11. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 199/2023
196/2023
Doplnená
342 568,10 € Metrostav Slovakia a.s. Univerzitná nemocnica Martin