Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJX8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Mestskej časti Košice-Juh
190/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Mestská časť Košice - Juh
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMA4 s názvom: Podpora zamestnanosti a vzdelávania členov miestnej občians. a poriadkovej služby pre zvýšenie občians. zodpovednosti a zlepšenie obč. spolunažívania v obci Smižany
192/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Smižany
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJZ2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Detva
193/2024
333 489,31 € Úrad vlády SR Mesto Detva
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKM8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Čierny Balog
199/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Čierny Balog
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMH9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Mengusovce
200/2024
167 887,82 € Úrad vlády SR Obec Mengusovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMG7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Vyškovce nad Ipľom
201/2024
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Vyškovce nad Ipľom
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMF9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Teplička
203/2024
81 433,46 € Úrad vlády SR Obec Teplička
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKM7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Štrba
204/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Štrba
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLM6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Hontianske Tesáre
205/2024
162 868,47 € Úrad vlády SR Obec Hontianske Tesáre
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKC5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Hermanovce
206/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Obec Hermanovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMW7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby
209/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Kolbovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLU6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Nitra
214/2024
321 856,08 € Úrad vlády SR Mesto Nitra
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DNH8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Cinobaňa
215/2024
83 372,33 € Úrad vlády SR Obec Cinobaňa
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DQM9 s názvom: Poskytovanie služieb MOaPS v meste Myjava
216/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Mesto Myjava
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKR7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Obci Kráľ
217/2024
155 553,01 € Úrad vlády SR Obec Kráľ
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DRI9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Hnúšťa
221/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Mesto Hnúšťa
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKJ7 s názvom: Miestna občianska a preventívna hliadka v meste Podolínec
223/2024
168 459,41 € Úrad vlády SR Mesto Podolínec
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMR1 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Šarovce III.
227/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Šarovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DUN6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Martine
229/2024
169 030,99 € Úrad vlády SR Mesto Martin
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DUU5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Včelince II
232/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Obec Včelince