Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1223/2022
1 000,00 € Mgr. Nicole Fuchsová Úrad vlády SR
15. Júl 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
791/2022
0,00 € Konfederácia odborových zväzov SR, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska Slovenská republika zastúpená: Eduard Heger, predseda vlády SR, Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií SR, Roman Mikulec, minister vnútra SR, Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Júl 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
792/2022
0,00 € Konfederácia odborových zväzov SR, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
30. December 2022
Zmluva o zabezpečení školení BOZP a PO prostredníctvom internetovej aplikácie (eAplikácia)
1237/2022
2 145,60 € GAJOS, s.r.o. Úrad vlády SR
30. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
1281/2022
460 958,18 € Úrad vlády SR Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade vlády Slovenskej republiky
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1211/2022
1 000,00 € Mgr. Lýdia Mirgová Úrad vlády SR
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1212/2022
1 000,00 € PhDr. Darina Barančíková Úrad vlády SR
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1215/2022
1 000,00 € PhDr. Mária Solčanská Úrad vlády SR
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1224/2022
1 500,00 € Mgr. Martina Ferencz Úrad vlády SR
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1225/2022
1 500,00 € Ing. Róbert Farkaš Úrad vlády SR
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1226/2022
1 000,00 € Mgr. Božena Tokárová Úrad vlády SR
30. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1227/2022
1 000,00 € Ing. Dominik Pompa Úrad vlády SR
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1200/2022
1 800,00 € Mgr. Roman Eštočák Úrad vlády SR
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1202/2022
1 800,00 € PhDr. Slávka Chovancová Úrad vlády SR
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1203/2022
1 800,00 € PhDr. Miroslava Chovancová Úrad vlády SR
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1204/2022
1 800,00 € RNDr. Mgr. Mária Kollárová Úrad vlády SR
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1205/2022
1 800,00 € Mgr. Katarína Fečová Úrad vlády SR
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
1206/2022
1 800,00 € Mgr. Jana Tomasovszka Úrad vlády SR
29. December 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
1147/2022
31 900,00 € Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín Úrad vlády SR
29. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1239/2022
134 626,80 € GGFS s.r.o. Úrad vlády SR