Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2021
KÚPNA ZMLUVA č. 67/OMaVS/2021
67/OMaVS/2021
40 546,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ing. Martina Drajna, Zdenko Drajna
24. August 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní odborných služieb číslo 77/OMaVS/2021
77/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Úrad pre správu zaisteného majetku
24. August 2021
Zmluva o dielo č. 32/OMaVS/2021
32/OMaVS/2021
60 319,37 € Marek Benko s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. August 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 18/OFaR/2021
D 18/OFaR/2021
0,00 € ATANI, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. August 2021
Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 20/OFaR/2021
D 20/OFaR/2021
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. August 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 21/OFaR/2021
D 21/OFaR/2021
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. August 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 22/OFaR/2021
D 22/OFaR/2021
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. August 2021
Zmluva o dielo č. 68/OMaVS/2021
68/OMaVS/2021
23 708,02 € TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. August 2021
Zmluva o dielo č. 69/OMaVS/2021
69/OMaVS/2021
37 164,61 € TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. August 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 17/OFaR/2021
D 17/OFaR/2021
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. August 2021
Kúpna zmluva č. 73/ORŠHR/2021
73/ORŠHR/2021
205 000,00 € NILTEX s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. August 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 19/OFaR/2021
D 19/OFaR/2021
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. August 2021
Zmluva o dielo č. 31/OMaVS/2021
31/OMaVS/2021
38 624,54 € EURO-BAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. August 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 72/OMaVS/2021
72/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. August 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202031423_Z
Z202031423_Z
0,00 € Pow-en a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. Júl 2021
KÚPNA ZMLUVA č. 52/OMaVS/2021
52/OMaVS/2020
164 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR JUMAZ, s.r.o.
22. Júl 2021
Dohoda o poskytnutí služby č. 65/OMaVS/2021
65/OMaVS/2021
16 199,23 € MR SERVIS spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Júl 2021
Zmluva o nájme hnuteľného majetku štátu č. 64/OMaVS/2021
64/OMaVS/2021
6 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Poľnonákup TATRY, a.s.,
16. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 59/OMaVS/2021
59/OMaVS/2021
10 680,00 € Applipower, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. Júl 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 16/OFaR/2021
D 16/OFaR/2021
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR