Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 119/OMaVS/2021
119/OMaVS/2021
140 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR LM No Limit, s.r.o.
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb č.4/2022-ZV a číslo 20/OMaVS/2022 o styku s vlečkou
4/2022-ZV a číslo 20/OMaVS/2022
719,34 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 28/OMaVS/2022
28/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Senec
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 21/OMaVS/2022
21/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 27/OMaVS/2022
27/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Pezinok
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 25/OMaVS/2022
25/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Ilava
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 29/OMaVS/2022
29/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Veľké Leváre
24. Marec 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 19/OMaVS/2022
19/OMaVS/2022
Doplnená
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Úrad pre správu zaisteného majetku Slovenskej republiky
24. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 22/OMaVS/2022
22/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
17. Marec 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 2/OFaR/2022
D 2/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Marec 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 1/OFaR/2022
D 1/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 18/OMaVS/2022
18/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Ubľa
9. Marec 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 13/OMaVS/2022
13/OMaVS/2022
1 075,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Peter Krišanda
1. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 16/ORŠHR/2022
16/ORŠHR/2022
288 001,98 € Duslo, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Február 2022
Zmluva o dielo číslo 12/OMaVS/2022
12/OMaVS/2022
Doplnená
91 515,89 € Realizácie stavieb, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Február 2022
Zmluva o dielo číslo 11/OMaVS/2022
11/OMaVS/2022
17 135,04 € Luxhaus s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Február 2022
Zmluva o dielo číslo 10/OMaVS/2022
10/OMaVS/2022
Doplnená
68 213,48 € Luxhaus s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Február 2022
Kúpna zmluva č. 9/OMaVS/2022
9/OMaVS/2022
58 615,20 € FINAL – CD Bratislava, spol. s r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. Február 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 3/OMaVS/2022
3/OMaVS/2022
163 510,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
14. Február 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 14/ORŠHR/2022
14/ORŠHR/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR