Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 37/OFaR/2021
D 37/OFaR/2021
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2. Február 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 1/OMaVS/2022
1/OMaVS/2022
6 650,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Peter Krišanda
2. Február 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 122/OMaVS/2021
122/OMaVS/2021
12 990,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Peter Krišanda
2. Február 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 123/OMaVS/2021
123/OMaVS/2021
25 990,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Igor Kollega
1. Február 2022
Kolektívna zmluva pre štátnu službu a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2022
Kolektívna zmluva pre štátnu službu a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2022
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií č. 5/KP/2022
5/KP/2022
792,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
26. Január 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 39/OFaR/2021
D 39/OFaR/2021
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. Január 2022
Kúpna zmluva č. 81/OMaVS/2021
81/OMaVS/2021
305 100,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR VirCom, s.r.o.
18. Január 2022
Zmluva o dielo č. 4/KP/2022
4/KP/2022
138 197,76 € DATALAN, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Január 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 35/OFaR/2021
D 35/OFaR/2021
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Január 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 36/OFaR/2021
D 36/OFaR/2021
0,00 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Január 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 38/OFaR/2021
D 38/OFaR/2021
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 34/OFaR/2021
D 34/OFaR/2021
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. Január 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu číslo: 105/OMaVS/2021
105/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica Trnava
5. Január 2022
Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb č. 213035
213035
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
4. Január 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 85/OMaVS/2021
85/OMaVS/2021
24 600,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR BUKÓZA Export-Import, a.s.
3. Január 2022
Zmluva o výpožičke č. 97/OMaVS/2021
97/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Január 2022
Kúpna zmluva č. 125/OMaVS/2021
125/OMaVS/2021
37 080,00 € ŠTÝL – IVANOV s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika požiarnej ochrany č.112/OMaVS/2021
112/OMaVS/2021
12 067,20 € Haspo.sk s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 113/OMaVS/2021
113/OMaVS/2021
8 640,00 € Haspo.sk s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR