Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 9/OFaR/2022
D 9/OFaR/2022
0,00 € CHEMIX-D s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci – MT Professional Plus Classic č. 37/OMaVS/2022
37/OMaVS/2022
7 200,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. Máj 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 5/OFaR/2022
D 5/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Apríl 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 4/OFaR/2022
D 4/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Apríl 2022
Zmluva o zámene hmotných rezerv č. 108/ORŠHR/2021/A a B
108/ORŠHR/2021/A a B
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. Apríl 2022
ZMLUVA č. 892/S/SK O POSKYTNUTÍ UŽÍVACÍCH PRÁV K SYSTÉMU JOSEPHINE
36/KP/2022
3 576,00 € PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Apríl 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 3/OFaR/2022
D 3/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 34/OMaVS/2022
34/OMaVS/2022
127 800,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 23/OMaVS/2022
23/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika, zastúpená Vojenským technickým a skúšobným ústavom Záhorie
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 31/OMaVS/2022
31/OMaVS/2022
43 446,00 € BE-SOFT, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 32/OMaVS/2022
32/OMaVS/2022
10 564,80 € SIDOR,s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb č. 223006 a č. 6/OMaVS/2022
6/OMaVS/2022
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
1. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 119/OMaVS/2021
119/OMaVS/2021
140 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR LM No Limit, s.r.o.
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb č.4/2022-ZV a číslo 20/OMaVS/2022 o styku s vlečkou
4/2022-ZV a číslo 20/OMaVS/2022
719,34 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 28/OMaVS/2022
28/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Senec
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 21/OMaVS/2022
21/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 27/OMaVS/2022
27/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Pezinok
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 25/OMaVS/2022
25/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mesto Ilava
30. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 29/OMaVS/2022
29/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Veľké Leváre
24. Marec 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 19/OMaVS/2022
19/OMaVS/2022
Doplnená
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Úrad pre správu zaisteného majetku Slovenskej republiky