Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní služby č. 114/OMaVS/2021
114/OMaVS/2021
21 960,00 € Falck Fire Services a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. December 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 124/OMaVS/2021
124/OMaVS/2021
611 876,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. 111/OMaVS/2021
111/OMaVS/2021
28 800,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2021
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č.116/ORŠHR/2021
116/ORŠHR/2021
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
17. December 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 120/OMaVS/2021
120/OMaVS/2021
478 475,84 € A.En. Slovensko s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17. December 2021
Poistná zmluva číslo 8-863-013871
117/ORŠHR/2021
2 934,96 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. December 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 32/OFaR/2021
D 32/OFaR/2021
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2021
Kúpna zmluva č. 106/OMaVS/2021
106/OMaVS/2021
11 999,00 € DELTA TEX, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 33/OFaR/2021
D 33/OFaR/2021
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. December 2021
Zmluva o dielo číslo 103/OMaVS/2021 – Rekonštrukcia spevnených plôch v závode Ľupčianka (k.ú. Sloveská Ľupča)
103/OMaVS/2021
23 999,92 € EURO-BAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. December 2021
Zmluva o dielo číslo 100/OMaVS/2021 – Rekonštrukcia strechy k. ú. Vranov nad Topľou
100/OMaVS/2021
Doplnená
47 999,99 € EURO-BAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. December 2021
Zmluva o dielo číslo 104/OMaVS/2021 – Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy so súpisným číslom 728 (k.ú. Vigľaš)
104/OMaVS/2021
162 666,66 € EURO-BAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. December 2021
Zmluva o poskytnutí služieb č. 121/OMaVS/2021
121/OMaVS/2021
26 076,92 € RAMEKO, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. December 2021
Zmluva o dielo číslo 102/OMaVS/2021 – Oprava rekreačnej chaty Ostré, k.ú. Radoľa
102/OMaVS/2021
10 266,66 € EURO-BAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. December 2021
Zmluva o dielo číslo 101/OMaVS/2021 – Oprava umelého osvetlenia objektu na parcele číslo 202/13 (k.ú. Hronsek)
101/OMaVS/2021
13 079,99 € EURO-BAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. December 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 87/OMaVS/2021
87/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika zastúpená Slovenským technickým múzeom,
30. November 2021
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 30/OFaR/2021
D 30/OFaR/2021
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. November 2021
Dohoda o umiestnení kamier č. 95/OMaVS/2021
95/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. November 2021
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 98/OMaVS/2021
98/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
16. November 2021
Zmluva o dielo číslo 91/OMaVS/2021
91/OMaVS/2021
52 080,93 € TENSET, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR