Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2024-001835-002_2024
0,00 € Ing. Matúš Strapák Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení
MU-2024-000293-001
41 472,00 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR
8. Február 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001155-001
1 290,00 € Finance in Motion GmbH Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. Február 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
OPK2-2024/000445-003
0,00 € Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
KM_ZM_OP_2023/004872
Doplnená
0,00 € Centrum pre rodiny a deti Levice Ministerstvo vnútra SR
24. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Zariadením služieb pre Ministerstvo vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v oblasti poskytovania rekreačných pobytov na roky 2024-2028
SPSČ_ZM_SPSČ-OO2-2023-005045-001_2024
0,00 € Zařízení služieb pro Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
17. Január 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001342-035
6 150,00 € Santander Consumer Finance Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
17. Január 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001157
118 725,00 € S&D Pharma SK s r. o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR DRUŽBA
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005583_2024
374 386,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
3. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzatvorená medzi MV SR a KLÚ MV SR ARCO
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005582_2024
496 496,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a úhrade rekondičného pobytu uzavretá medzi MV SR a KRÚ Bystrá
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2023-005584_2024
597 246,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
KM_ZM-KM-2023/004934
35 880,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
27. December 2023
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0047-2023_2023
0,00 € Odborový zväz hasičov Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0053-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0054-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0055-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2024
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-004388-0056-2023_2023
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. December 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. SKR-COKP2-2023/001593-009
SKR-COKP2-2023/001593-009
388,53 € Medzinárodná organizácia pre migráciu („IOM“) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Kontrakt na rok 2024 č. SPSČ-OU1-2023/004580-004 - stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
SPSČ-ZM_SPSČ-OU1-2023-004580-004_2023
365 790,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO SVIDNÍK č. SPSČ-OO1-2023/005081-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2023-005081-001_2023
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)