Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2013
Realizačná zmluva č. OVO1-2013/000005-12
OVO1-2013-000005-12_2013
59 179,85 € Aliter Technologies, a.s.; IBM Slovensko, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Marec 2015
Zmluva o dielo č OVO 1-2014/000007-100
SKR_ZM_SE-OVO-000007-100-2015_2015
156 000,00 € ALLEXIS s.r.o. Sekcia krízového riadenia MV SR
29. December 2011
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo: 8080088771 s č.p. SE-OVO2-2011/000434-006 (rámcová dohoda č.p. SE-OVO-227-028/2010 zo dňa 17.12. 2010)
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000434-006_2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky
2. Marec 2012
Poistná zmluva č. 411 013 336 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
LU_ZM_411013336_2012
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
27. Marec 2012
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo: 8080088771
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000400-022_2012
1 654 681,47 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Marec 2012
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080088771
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000400-021_2012
1 654 681,47 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Apríl 2011
Nájomná zmluva
SE_ZM_001-004-SE-2011-NJ_2011
631,70 € Alois Dallmayr Automaten - Service s. r. o Ministerstvo vnútra SR
27. Apríl 2011
Nájomná zmluva
SE_ZM_001-005-SE-2011-NJ_2011
2 526,83 € Alois Dallmayr Automaten - Service s. r. o Ministerstvo vnútra SR
23. December 2011
Nájomná zmluva
SE_ZM_001-009-SE-2011-NJ_2011
5 837,50 € Alois Dallmayr Automaten - Service s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. November 2011
Nájomná zmluva
SE_ZM_002-016-SE-2011-PJ_2011
3 562,02 € Alojz Krenn Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Apríl 2016
Zmluva o dielo
KM-OPK_ZM_OVO2-000082-15-2016_2016
34 920,00 € ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR, Kancelária ministra vnútra
23. Júl 2013
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29. 12. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. 7. 2011
SPOU_ZM_SPOU-OO-17-007-2013_2013
0,00 € ALW, s. r. o. sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
26. Október 2012
Nájomná zmluva č. SE-OSNM4-1-013/2012-NJ
SE_ZM_SE-OSNM4-1-013-2012-NJ_2012
1 437,70 € Alžbeta Feranecová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 15.5.2008
SPSC_D02_SPC-OZ-ZS-340-002-2011_2012
0,00 € AMBIKO, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 22. 11. 2008
SPSC_D02_SPC-OZ-ZS-340-048-2011_2012
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, PDK s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 23. 4. 2007
SPSC_D02_SPC-OZ-ZS-340-003-2011_2012
0,00 € AMD-Sk, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Máj 2020
Kúpna zmluva na nákup vozidiel zdravotnej záchrannej služby
SKR-OLP-2020/000500-001
0,00 € AMH SERVICE, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
27. Január 2012
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia
SE_D03_SE-001-2012-OSNMIV-2012_2012
20 858,40 € AND, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. December 2011
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu
SVS_ZM_35_2011_231_2011
8 484,00 € Andrea Šamajová, rod. Hutárová a Martin Šamaj, rod. Šamaj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Máj 2017
Erbová listina vydaná Leopoldom I. Habsburským pre Ondreja Bažíka (Maľa) z roku 1678
SVS_ZM_37_2017_204
4 000,00 € Andrea Tlstovičová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky