Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024-000732_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská správa ciest
15. Júl 2024
Dodatok č. 18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1001OPLK000612
SPSČ_D18_SPSČ-OZ2-2024-003839-002_2024
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR
12. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024-000661_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
12. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024/000733-001_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Júl 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001394-002
78 681,10 € Tesco International Clothing Brand s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001371-003
5 400,00 € ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001371-005
4 976,64 € SHP Harmanec, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001371-004
1 919,16 € Človek v ohrození, n.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ2-2024-003530_2024
0,00 € MEDI - MA, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
3. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii nákladov č. SNZS 1/2010
SPSČ_D02_SPSČ-OZ2-2024-003138-002_2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024-000307-007_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024-000681-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024-000680-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2. Júl 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
SVO_ZM_SVO-RVO2-2024/000679-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
28. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci
SVS_ZM_46_2024_204
370 945,52 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Ministerstvo vnútra SR
26. Jún 2024
Realizačná zmluva
SVO-RVO2-2024/000364-005
7 472 397,60 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
25. Jún 2024
DAROVACIA ZMLUVA č. SKR-COKP2-2024/001155-007
SKR-COKP2-2024/001155-007
23 460,00 € DIGITALEUROPE Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Darovacia zmluva
MU-OAZ-2024/000148-013
0,00 € Mareena o.z. Ministerstvo vnútra SR
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
SVO-RVO3-2024/000501-009
3 852,00 € LM reklama s.r.o., Ministerstvo vnútra SR
12. Jún 2024
Realizačná zmluva
SVO-RVO-2024/000628-006
1 112 256,00 € Ernst & Young, s. r. o Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky