Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2015
SKR_ZM_84-43_2015_2015
2 720,00 € Asociácia horských záchranárov Sekcia krízového riadenia MV SR
26. August 2016
Zmluva č. 31/2016/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2016 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_74_2016_2337
3 983,07 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR
14. November 2016
Zmluva č. 85/2016/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2016 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_85_2016_2337
12 140,11 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR
22. Jún 2017
Zmluva č. 27/2017/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2017_2337
11 618,90 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Október 2019
Memorandum o spolupráci
SPOU_ZM_SPOU-OSZ3-2019-003137_2019
0,00 € Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) (občianske združenie) Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
28. Október 2011
Zmluva č.29/2011/237 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na výkon prác na vojnovom hrobe
SVS_ZM_29_2011_237_2011
2 000,00 € Asociácia pre medzinárodnú vojenskú spoluprácu "Vojenské memoriály" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
7. Jún 2012
Zmluva č. 013/2012/237 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na výkon prác na vojnovom hrobe
SVS_ZM_13_2012_237_2012
15 953,00 € Asociácia pre medzinárodnú vojenskú spoluprácu "Vojenské memoriály" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
22. December 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2016
SKR_ZM_10-64_2016_2016
22 400,00 € Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
29. November 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2017
SKR_ZM_111-48_2017_2017
0,00 € Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Október 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2018
SKR-11-105/2018
10 291,00 € Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
15. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2013
SKR_ZM_150-74_2013_2013
0,00 € Asociácia samaritánov SR MV SR
15. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2013
SKR_ZM_150-79_2013_2013
13 165,00 € Asociácia samaritánov SR MV SR
28. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2014
SKR_ZM_43-67_2014_2014
7 800,00 € Asociácia samaritánov SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2014
SKR_ZM_43-71_2014_2014
3 400,00 € Asociácia samaritánov SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
SIZS-KM_ZM_CO_31_30_2011_2011
37 650,00 € Asociácia samaritánov SR Poprad SIZS-KM, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Júl 2013
Kúpna zmluva č. OVO1-2013/000423–011 a zmluva o postúpení licencie
SITB_ZM_OVO1-2013-000423–011_2013
68 659,87 € Assessment Systems Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. December 2016
Zmluva č. 93/2016/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2016 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_93_2016_2337
1 700,00 € ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Ministerstvo vnútra SR
8. Október 2013
Generálna zmluva
SITB_ZM_SITB-OO2-2013-000522-028-4z10_2013
Doplnená
17 453 848,08 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Január 2012
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_SE-OMTZ2-2011-000286-010_2012
0,00 € Auto Palace Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Október 2011
Dodatok č.1 Rámcovej dohody č. SE-125-23/OVO-2008
SE_D01_SE-OVO2-2011-000568-003_2011
0,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky