Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2011
Dodatok č.1 Rámcovej dohody č.p. SE-200-30/OVO-2008 s č.p. : SE-OV02-2011/002181-002
SE_ZM_SE-OVO2-2011-002181-002_2011
0,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
1. December 2011
Kúpna zmluva č. p. SE-OVO2-2011/000556-004 k rámcovej dohode s č.p.: SE-134-22/OVO-2008 z 28. novembra 2008
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000556-004_2011
709 864,40 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
30. December 2011
Kúpna zmluva č.p. SE-OVO2-2011/002530-004 na základe rámcovej dohody s č.p.: SE-6-20/OVO-2008 zo dňa 30. mája 2008
SE_ZM_SE-OVO2-2011-002530-004_2011
4 806 771,65 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia ekonomiky
13. Jún 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO-2012-000346-008_2012
89 222,28 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Apríl 2011
o opravárenskej a servisnej činnosti
SE-OMTZ-2011/000157-031
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ministerstvo vnútra SR
5. Apríl 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SE_ZM_SE-OSNM4-1-005-2012-NJ_2012
Doplnená
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Január 2016
ZMLUVA č. AOMVBA – 1 - 83/2015
č. AOMVBA – 1 - 83/2015
Doplnená
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Minosterstvo Vnútra Slovenskej republiky
13. December 2012
Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. SE-26-21/OVO-2009
SE_D01_SE-OMTZ2-2012-0002648-01_2012
0,00 € AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2020
Dodatok č. 1 Prílohy I. k Zmluve na traťovú údržbu č. AM-2016-OM_BYC-OM-BYB, LU-452/2020
LU-452/2020, AM_2016_OM_BYC-OM_BYB
98 194,62 € Aviamate s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
27. Júl 2011
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100012288
SVS_D02_26_2011_231_2011
0,00 € AXA d.d.s, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Máj 2011
Zmluva o dielo
SE_ZM_SE-OSNM3-2011-001411-007_2011
11 988,84 € AZ ateliér s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. Február 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
KM-ZM-01-2018
10 000,00 € BADUCCI Legal, s. r. o. MV SR
27. Máj 2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. SK-2005-1, s č.p.: :8ITB-002-2011/000315-001, o poskytovaní technicko-prevádzkovej podpory a rozvoji produktov BACH SYSTEMS, spol. s r.o.
SITB_D06_SK-2005-1_2011
0,00 € BACH SYSTEMS, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Marec 2012
Dodatok č.7 č.p. SITB-OO2-2012/000247-15 k zmluve č. SK-2005-1 z 19. januára 2005
SITB_D07_SITB-OO2-2012-000247-15_2012
16 276,73 € BACH SYSTEMS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
11. Jún 2013
Dodatok č.8 s č.p. SITB-OO2-2013/000452-01 k zmluve č. SK-2005-1 z 19. januára 2005
SITB_D08_SITB-OO2-2013-000452-01_2013
12 207,50 € BACH SYSTEMS, spol. s r.o. Slovenská republika – zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. November 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2015
SKR_ZM_84-51_2015_2015
2 380,00 € Banskobystrická Horská služba 1999 Sekcia krízového riadenia MV SR
12. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2019
SKR-OO-2019/000347-082
2 434,00 € Banskobystrická horská služba 1999 Ministerstvo vnútra SR
16. Február 2016
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému registra adries
SVS_ZM_09_2016_2336_2016
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
16. Február 2016
Dohoda o poskytovaní údajov z a do informačného systému registra fyzických osôb
SVS_ZM_10_2016_2336_2016
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
14. September 2016
Dodatok č.9 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 713/07
CPPO_DO9_713-07_2016
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR