Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
653/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Katarína Karczagová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
654/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Mária Pallaiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
656/2023/MPRVSR-910
240,00 € Marcela Kanianska Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 890/2023/MPRVSR-650
890/2023/MPRVSR-650
0,00 € FISH&AGRO farma, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
659/2023/MPRVSR-910
342,00 € Bc. Mária Jirmanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
660/2023/MPRVSR-910
342,00 € Kristína Matochová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
661/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Mária Pallaiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
662/2023/MPRVSR-910
240,00 € AGROTRIM, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
663/2023/MPRVSR-910
240,00 € Miloš Detko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
664/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing.Ervín Klčo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
665/2023/MPRVSR-910
240,00 € Agrofarma Zibura s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
666/2023/MPRVSR-910
342,00 € Lucia Bartošová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
667/2023/MPRVSR-910
342,00 € Andrej Šofranko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
668/2023/MPRVSR-910
342,00 € Zuzana Jaňáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
891/2023/MPRVSR-240
302,98 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
669/2023/MPRVSR-910
342,00 € Mgr. Magdaléne Tóthová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
670/2023/MPRVSR-910
342,00 € Ing.Ervín Klčo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
671/2023/MPRVSR-910
342,00 € Klára Strachanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
672/2023/MPRVSR-910
342,00 € Mário Strachan Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
673/2023/MPRVSR-910
342,00 € Mária Pallaiová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR