Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Zmluva o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a Licenčná zmluva
048 – Z/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ako súčasť UK zodpovedná za realizáciu projektu) Úrad pre verejné obstarávanie
15. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej · republiky
046-Z/2021
8 496,00 € Tlačová agentúra Slqvenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
15. December 2021
ZMLUVA NA NÁKUP MICROSOFT PRODUKTOV A SLUŽIEB V PROGRAME ENTERPRISE
044-Z/2021
Doplnená
243 891,42 € SoftwareONE Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
3. December 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011BJD9 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO IV."
040-Z/2021 (CRZ-MIRRI SR:1369/2021)
927 306,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 038-Z/2021
038-Z/2021
88 897,98 € Fakultná nemocnica Trenčín Úrad pre verejné obstarávanie
22. November 2021
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
039-Z/202 I
0,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
11. November 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 034-Z/2021 uzavretá podľa§ 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
034-Z/2021
32 747,55 € Obec Nová Kelča Úrad pre verejné obstarávanie
28. Október 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 032-Z/2021
032-Z/2021
244 512,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2021
Dohoda o splátkach dlhu
024-Z/2021
16 052,00 € Obec Kračúnovce Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2021
Dohoda o splátkach dlhu
023-Z/2021
2 750,00 € Obec Šumiac Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
025-Z/2021
0,00 € Mgr. Ján Richnavský Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
026-Z/2021
0,00 € Ing. Adriana Sitarčíková Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
027-Z/2021
0,00 € Ing. Jaroslav Spaček Úrad pre verejné obstarávanie
22. September 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚVO
022-Z/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
021-Z/2021
2 952,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
6. September 2021
Dohoda o splátkach dlhu č . Ol 7-Z/2021
017-Z/2021
138 811,09 € Mesto Bánovce nad Bebravou Úrad pre verejné obstarávanie
24. August 2021
DOHODA O SPLÁTKACH DLHU
020-Z/2021
40 661,00 € Obec Nová Ves Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z155
019-Z/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
9. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní servisu, údržby a záručných a pozáručných opráv motorových vozidiel
018-Z/2021
12 006,00 € IMPA Bratislava, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Júl 2021
Rámcová dohoda o ručnom umývaní a čistení služobných motorových vozidiel
016-Z/2021
4 608,00 € AUTO-CLEAN, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie