Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorové vozidla na služobné a súkromné účely
097-Z/2022
0,00 € Mgr. Marek Motyka Úrad pre verejné obstarávanie
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní podpory k informačnému systému pre riadenie a správu podniku č. UVO/6/2022
088-Z/2022
11 952,00 € EMEL Bratislava, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
098-Z/2022
5 736,00 € SAFEN Management Consulting, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
27. December 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
077-Z/2022
69 400,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
071-Z/2022
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
072-Z/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nehnuteľností
086-Z/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Kúpna zmluva č. 099-Z/2022 (Softvér)
099-Z/2022
35 085,60 € AUTOCONT s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Kúpna zmluva č. 096-Z/2022 (Softvér)
096-Z/2022
41 796,00 € TEMPEST a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2022
Kúpna zmluva č. 082-Z/2022
082-Z/2022
14 656,80 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster papier Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 087-Z/2022
087-Z/2022
35 310,00 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011CKP3 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO V."
066-Z/2022
192 397,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
12. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
069-Z/2022
0,00 € Mestská časť Košice – Staré mesto Úrad pre verejné obstarávanie
9. December 2022
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
085-Z/2022
8 496,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 079-Z/2022
079-Z/2022
30 600,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 080-Z/2022
080-Z/2022
29 500,00 € TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. kzT2022-11-18-01/DNS/UVO/SRV/EF
081-Z/2022
12 900,00 € TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie
8. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
057-Z/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 074-Z/2022“ (Sieťové prepínače)
074-Z/2022
33 851,35 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 075-Z/2022“ (Bezpečnostné brány)
075-Z/2022
34 500,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie