Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Licenčná zmluva č. 089-Z/2023
089-Z/2023
8 215,10 € Seyfor Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
103-Z/2023
72 576,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
100-Z/2023
9 590,40 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – Internetové pripojenie pre stále pracoviská ÚVO
104-Z/2023
9 576,00 € SWAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2023
ZMLUVA O DIELO
101-Z/2023
9 876,00 € Pomasle Studio s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb
086-Z/203
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
087-Z/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2023
Verejný prísľub
088-Z/2023
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011DMQ2 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO VII."
085-Z/2023 (CRZ-MIRRI SR:3424/2023)
140 387,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Október 2023
Rámcová dohoda o ručnom umývaní a čistení služobných motorových vozidiel č. 081-Z/2023
081-Z/2023
4 176,00 € AUTO-CLEAN, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Október 2023
Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstavaní
75-Z/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 083-Z/2023
083-Z/2023
44 904,80 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej Úrad pre verejné obstarávanie
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb – servis telefónnej ústredne
080-Z/2023
8 553,60 € ALCASYS Slovakia, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Október 2023
Memorandum o spolupráci
069-Z/2023
0,00 € Environmentálny fond Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 082-Z/2023
082-Z/2023
28 361,28 € O2 Slovakia, s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 073-Z/2023
073-Z/2023
1 500,00 € obec Kravany Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2023
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
077-Z/2023
0,00 € JUDr. Štefan Halický Úrad pre verejné obstarávanie
19. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
072-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 071-Z/2023
071-Z/2023
1 500,00 € Obec Vislava Úrad pre verejné obstarávanie