Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 075-Z/2022“ (Bezpečnostné brány)
075-Z/2022
34 500,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva
076-Z/2022
10 695,00 € eWAY s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. November 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 065-Z/2022
065-Z/2022
32 959,47 € obec Lúč na Ostrove Úrad pre verejné obstarávanie
2. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
056-Z/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
28. Október 2022
Rámcová dohoda o ručnom umývaní a čistení služobných motorových vozidiel
068-Z/2022
4 415,04 € AUTO-CLEAN, s.r.o., Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2022
,,Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (ďalej aj ako „integračný SLA kontrakt“)“
059-Z/2022
0,00 € NASES Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
064-Z/2022
4 118,40 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí nebytových priestorov do užívania
063-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
3. Október 2022
Autorská zmluva o dielo
060-Z/2022
11 880,00 € Hirst, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2022
Rámcová zmluva
061-Z/2022
6 000,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2022
Rámcová zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
062-Z/2022
0,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
9. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2021
055-Z/2022
0,00 € Stredná odborná škola potravinárska Úrad pre verejné obstarávanie
8. September 2022
Kúpna zmluva
058-Z/2022
11 592,00 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Úrad pre verejné obstarávanie
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička
046-Z/2022
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2022
Zmluva o výkone činnosti člena v osobitnej komisii
047-Z/2022
0,00 € AGM partners s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2022
Dohoda o splátkach dlhu
045-Z/2022
30 427,31 € Technické služby mesta Svidník Úrad pre verejné obstarávanie
15. August 2022
Zmluva o dielo
048-Z/2022
5 000,00 € Daniel Hevier - HEVI Úrad pre verejné obstarávanie
12. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
049-Z/2022
12 372,00 € B – Stavmont s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 042-Z/2022 (UPS zariadenia, 7 ks)
042-Z/2022
20 998,80 € SOFOS, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Júl 2022
Memorandum o spolupráci
038-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie