Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
077-Z/2023
0,00 € JUDr. Štefan Halický Úrad pre verejné obstarávanie
19. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
072-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 071-Z/2023
071-Z/2023
1 500,00 € Obec Vislava Úrad pre verejné obstarávanie
16. August 2023
Dohoda a splátkach dlhu č. 062-Z/2023
062-Z/2023
130 478,67 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Úrad pre verejné obstarávanie
15. August 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
068-Z/2023
51 270,00 € Sehos Plus s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Júl 2023
Parkovací dekrét
056-Z/2023
540,00 € Slovnaft, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla
066-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
3. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
064-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
29. Jún 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
058-Z/2023
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta Úrad pre verejné obstarávanie
22. Jún 2023
Kúpna zmluva na hygienické a čistiace
061-Z/2023
18 480,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster papier Úrad pre verejné obstarávanie
9. Jún 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 046-Z/2023
046-Z/2023
19 046,36 € Mesto Modrý Kameň Úrad pre verejné obstarávanie
8. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
060-Z/2023
0,00 € Hudec Branislav, Mgr. Úrad pre verejné obstarávanie
7. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste
057-Z/2023
0,00 € JUDr. Peter Šutera, PhD., LLM Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2023
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
055-Z/2023
81 355,85 € Up Déjeuner s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Jún 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z registra fyzických osôb – zabezpečenie integrácie medzi IS eForms a referenčným registrom FO prostredníctvom IS CSRÚ
039-Z/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2023
Zmluva č. 037-Z/2023 o poskytovaní servisných služieb
037-Z/2023
272 470,48 € Alanata a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 038-Z/2023
038-Z/2023
135 180,71 € Alanata a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Máj 2023
Dohoda o integračnom zámere
034-Z/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo Úrad pre verejné obstarávanie
22. Máj 2023
Dohody o použití súkromného motorového vozidla
051-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
17. Máj 2023
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
045-Z/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie