Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2020
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
041-Z/2020
0,00 € Vema, s.r.o., Úrad pre verejné obstarávanie
1. December 2020
Dohoda o splátkach dlhu
036-Z/2020
34 561,14 € Inšpektorát práce Košice Úrad pre verejné obstarávanie
1. December 2020
Zmluva o poskytovaní pevných hlasových služieb
040-Z/2020
16 500,00 € O2 Business Services, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
24. November 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2021
039-Z/2020
1 561,00 € Stredná odborná škola potravinárska Úrad pre verejné obstarávanie
4. November 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov ŽSK č. 702/2020/RÚ
037-Z/2020
0,00 € Žilinský samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie
27. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu
033-Z/2020
22 372,24 € Obec Nová Ves Úrad pre verejné obstarávanie
27. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
035-Z/2020
839,81 € Trnavský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
21. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu
030-Z/2020
19 112,29 € Obec Vyhne Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2020
Kúpna zmluva č. 034-Z/2020 (Počítačová zostava)
034-Z/2020
28 800,00 € DATALAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Október 2020
Zmluva o poskytnutí on-line prístupu do databázy
032-Z/2020
6 784,56 € DataSpot s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Október 2020
Kúpna zmluva č. MC2020/005 (Počítačová zostava)
031-Z/2020
8 480,00 € MICROCOMP – Computersystém, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu č. 026-Z/2020
026-Z/2020
13 712,84 € Obec Hosťová Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu
027-Z/2020
9 978,45 € Obec Búč Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2020
Kúpna zmluva č. 029-Z/2020 (nákup licencií Acrobat Pro 2020)
029-Z/2020
10 220,00 € SOFOS, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
025-Z/2020
2 682,00 € O2 SLovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. September 2020
Dohoda o prechode práv a povinností
017-Z/2020
90 580,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
7. September 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚVO
023-Z/2020
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022-Z/2020
Doplnená
1 814 110,60 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Úrad pre verejné obstarávanie
24. August 2020
Dohoda o splátkach dlhu
021-Z/2020
8 910,95 € Obec Čekovce Úrad pre verejné obstarávanie
12. August 2020
Zmluva o správe registratúry
020-Z/2020
5 925,12 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie