Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo Z311071BTX8 s názvom „Riadenie a správa privilegovaných účtov“
028-Z/2022
164 234,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 024-Z/2022
024-Z/2022
Doplnená
1 588 430,00 € Slovensko IT, a.s Úrad pre verejné obstarávanie
14. Apríl 2022
Dohoda o splátkach dlhu
022-Z/2022
34 994,13 € Obec Horné Štitáre Úrad pre verejné obstarávanie
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
018-Z/2022
2 592,00 € Slovakia Online s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
019-Z/2022
1 440,00 € Monitora s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. Apríl 2022
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2022
014 – Z/2022
140 377,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
4. Apríl 2022
Dohoda o spolupráci
017-Z/2022
Doplnená
0,00 € Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úrad pre verejné obstarávanie
30. Marec 2022
Dohoda k prechodu práv a povinností
016-Z/2022 (CRZ - UV SR: 344/2022)
Doplnená
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
013-Z/2022
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
011-Z/2022
1 500,00 € Peter Turan Civilná Ochrana Úrad pre verejné obstarávanie
3. Marec 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚVO
009-Z/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Február 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 007-Z/2022
07-Z/2022
21 721,95 € Obec Očkov Úrad pre verejné obstarávanie
16. Február 2022
Memorandum o spolupráci
047-Z/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Slovensko IT, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 311071BIZ4 s názvom: "Informačná a kybernetická bezpečnosť ÚVO"
006-Z/2022 (CRZ-MIRRI SR: 137/2022)
358 829,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
31. Január 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 003-Z/2022
003-Z/2022
19 514,49 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Úrad pre verejné obstarávanie
31. Január 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 004-Z/2022
004-Z/2022
19 011,26 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Úrad pre verejné obstarávanie
28. Január 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 002-Z/2022
002-Z/2022
6 322,89 € Obec Veľký Biel Úrad pre verejné obstarávanie
14. Január 2022
Kúpna zmluva č. 001-Z/2022
001-Z/2022
8 784,00 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2022
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na rok 2022
005-Z/2022
Doplnená
0,00 € Závodný výbor základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2021
Zmluva o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a Licenčná zmluva
049 – Z/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ako súčasť UK zodpovedná za realizáciu projektu) Úrad pre verejné obstarávanie