Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
026-Z/2021
0,00 € Ing. Adriana Sitarčíková Úrad pre verejné obstarávanie
2. Október 2021
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
027-Z/2021
0,00 € Ing. Jaroslav Spaček Úrad pre verejné obstarávanie
22. September 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚVO
022-Z/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
021-Z/2021
2 952,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
6. September 2021
Dohoda o splátkach dlhu č . Ol 7-Z/2021
017-Z/2021
138 811,09 € Mesto Bánovce nad Bebravou Úrad pre verejné obstarávanie
24. August 2021
DOHODA O SPLÁTKACH DLHU
020-Z/2021
40 661,00 € Obec Nová Ves Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z155
019-Z/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
9. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní servisu, údržby a záručných a pozáručných opráv motorových vozidiel
018-Z/2021
12 006,00 € IMPA Bratislava, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Júl 2021
Rámcová dohoda o ručnom umývaní a čistení služobných motorových vozidiel
016-Z/2021
4 608,00 € AUTO-CLEAN, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Jún 2021
Zmluva o zabezpečení činnosti registratúrneho strediska
015-Z/2021
5 925,12 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
3. Jún 2021
Dohoda o mlčanlivosti
014-Z/2021
0,00 € PriecewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2021
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o správe registratúry uzavretej 11. 8. 2020
013-Z/2021
0,00 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
012-Z/2021
24 912,00 € KLINTON, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Máj 2021
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021
010 – Z/2021
134 255,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
24. Máj 2021
Zmluva o spolupráci
006-Z/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie
14. Máj 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
008-Z/2021
0,00 € Mestská časť Košice-Stflré Mesto Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2021
Rámcová kúpna zmluva na dodanie originálnych tonerov
011-Z/2021
28 964,76 € Clean-tonery, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Máj 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
009_Z_2021
0,00 € ZDRUŽENIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIEST A OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre verejné obstarávanie
31. Marec 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
007-Z/2021
0,00 € Ing. Tomáš Lepieš Úrad pre verejné obstarávanie
26. Marec 2021
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou Routex
005-Z/2021
Doplnená
0,00 € OMV Slovensko s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie