Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2020
Kúpna zmluva č. MC2020/005 (Počítačová zostava)
031-Z/2020
8 480,00 € MICROCOMP – Computersystém, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu č. 026-Z/2020
026-Z/2020
13 712,84 € Obec Hosťová Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2020
Dohoda o splátkach dlhu
027-Z/2020
9 978,45 € Obec Búč Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2020
Kúpna zmluva č. 029-Z/2020 (nákup licencií Acrobat Pro 2020)
029-Z/2020
10 220,00 € SOFOS, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
025-Z/2020
2 682,00 € O2 SLovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. September 2020
Dohoda o prechode práv a povinností
017-Z/2020
90 580,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
7. September 2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚVO
023-Z/2020
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022-Z/2020
Doplnená
2 154 162,41 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Úrad pre verejné obstarávanie
24. August 2020
Dohoda o splátkach dlhu
021-Z/2020
8 910,95 € Obec Čekovce Úrad pre verejné obstarávanie
12. August 2020
Zmluva o správe registratúry
020-Z/2020
5 925,12 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
3. August 2020
Kúpna zmluva č. 019-Z/2020 (multifunkčné tlačiarne)
019-Z/2020
23 270,22 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Júl 2020
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok
018 - Z/2020
144 500,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
2. Júl 2020
Dohoda o splátkach dlhu
015-Z/2020
15 835,95 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Úrad pre verejné obstarávanie
17. Jún 2020
Kúpna zmluva č. 016-Z/2020 (modulárna pásková knižnica)
016-Z/2020
18 900,00 € AGEM Computers, spol. s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Jún 2020
Dohoda o implementácii projektu “Zodpovedné verejné obstarávanie” financovaného z Programu finančného mechanizmu EHP, číslo programu: PA16, názov: Dobré spravovanie
007-Z/2020
750 000,00 € Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Úrad pre verejné obstarávanie
5. Jún 2020
Zmluva o vykonaní auditu
14-Z/2020
7 200,00 € TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AHK7 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO III."
009-Z/2020
1 027 428,60 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Máj 2020
Zmluva o kontrolnej činnosti
013-Z/2020
4 560,00 € TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Máj 2020
Dohoda o splátkach
012-Z/2020
22 598,01 € Obec Rajecká Lesná Úrad pre verejné obstarávanie
27. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci
11-Z/2020
0,00 € Ústav znaleckej činnosti Úrad pre verejné obstarávanie