Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Rámcová zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
062-Z/2022
0,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
9. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2021
055-Z/2022
0,00 € Stredná odborná škola potravinárska Úrad pre verejné obstarávanie
8. September 2022
Kúpna zmluva
058-Z/2022
11 592,00 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Úrad pre verejné obstarávanie
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička
046-Z/2022
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2022
Zmluva o výkone činnosti člena v osobitnej komisii
047-Z/2022
0,00 € AGM partners s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
18. August 2022
Dohoda o splátkach dlhu
045-Z/2022
30 427,31 € Technické služby mesta Svidník Úrad pre verejné obstarávanie
15. August 2022
Zmluva o dielo
048-Z/2022
5 000,00 € Daniel Hevier - HEVI Úrad pre verejné obstarávanie
12. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
049-Z/2022
Doplnená
13 601,04 € B – Stavmont s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 042-Z/2022 (UPS zariadenia, 7 ks)
042-Z/2022
20 998,80 € SOFOS, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Júl 2022
Memorandum o spolupráci
038-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
6. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení činnosti registratúrneho strediska
037-Z/2022
23 700,00 € Ing, Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
22. Jún 2022
Dohoda o spolupráci
034-Z/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071BYI6 „IS eForms“
035-Z/2022
Doplnená
2 203 875,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
7. Jún 2022
Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a Úradom pre verejné obstarávanie
027-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2022
Zmluva o.nájme nehnuteľnosti. Prenájom parkovacie/to miesta
020-Z/202T
1,00 € Prešovský samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 032-Z/2022
032-Z/2022
96 990,00 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 033-Z/2022
033-Z/2022
15 422,40 € SOFOS, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
030-Z/2022
Doplnená
20 136,00 € SEHOS PLUS s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2022
Hromadná poistná zmluva - Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
029-Z/2022
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodanie originálnych tonerov
026-Z/2022
Doplnená
75 994,56 € CLEAN TONERY, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie