Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
019-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
020-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
021-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Február 2023
Dodatok č. 2 k Flotilovej poistnej zmluve pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012442
003-Z/2023
5 936,84 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Február 2023
Dohoda – Integračný zámer IS eForms na IS Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
006-Z/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2023
Zmluva o podnájme garážového státia G2100
005-Z/2023
Doplnená
504,00 € Lucron BTR, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
002-Z2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
16. Január 2023
Zmluva o vykonaní auditu
083-Z/2022
4 140,00 € AXENTA s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2023
,,Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci“
090-Z/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2023
,, Dohoda o poskytovaní klasifikácií a číselníkov z Integrovaného štatistického informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky“
091-Z/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
2. Január 2023
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024 (č. zmluvy 095-Z/2022)
095-Z/2022
Doplnená
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
28. December 2022
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorové vozidla na služobné a súkromné účely
097-Z/2022
Doplnená
0,00 € Mgr. Marek Motyka Úrad pre verejné obstarávanie
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní podpory k informačnému systému pre riadenie a správu podniku č. UVO/6/2022
088-Z/2022
11 952,00 € EMEL Bratislava, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
098-Z/2022
5 736,00 € SAFEN Management Consulting, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
27. December 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
077-Z/2022
69 400,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
071-Z/2022
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
072-Z/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nehnuteľností
086-Z/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Kúpna zmluva č. 099-Z/2022 (Softvér)
099-Z/2022
35 085,60 € AUTOCONT s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2022
Kúpna zmluva č. 096-Z/2022 (Softvér)
096-Z/2022
41 796,00 € TEMPEST a. s. Úrad pre verejné obstarávanie