Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/ÚVO
009-Z/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Február 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 007-Z/2022
07-Z/2022
21 721,95 € Obec Očkov Úrad pre verejné obstarávanie
16. Február 2022
Memorandum o spolupráci
047-Z/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Slovensko IT, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 311071BIZ4 s názvom: "Informačná a kybernetická bezpečnosť ÚVO"
006-Z/2022 (CRZ-MIRRI SR: 137/2022)
358 829,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
31. Január 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 003-Z/2022
003-Z/2022
19 514,49 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Úrad pre verejné obstarávanie
31. Január 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 004-Z/2022
004-Z/2022
19 011,26 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Úrad pre verejné obstarávanie
28. Január 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 002-Z/2022
002-Z/2022
6 322,89 € Obec Veľký Biel Úrad pre verejné obstarávanie
14. Január 2022
Kúpna zmluva č. 001-Z/2022
001-Z/2022
8 784,00 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Úrad pre verejné obstarávanie
12. Január 2022
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na rok 2022
005-Z/2022
Doplnená
0,00 € Závodný výbor základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2021
Zmluva o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a Licenčná zmluva
049 – Z/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ako súčasť UK zodpovedná za realizáciu projektu) Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2021
Zmluva o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a Licenčná zmluva
048 – Z/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ako súčasť UK zodpovedná za realizáciu projektu) Úrad pre verejné obstarávanie
15. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej · republiky
046-Z/2021
8 496,00 € Tlačová agentúra Slqvenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
15. December 2021
ZMLUVA NA NÁKUP MICROSOFT PRODUKTOV A SLUŽIEB V PROGRAME ENTERPRISE
044-Z/2021
237 797,52 € SoftwareONE Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
3. December 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011BJD9 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO IV."
040-Z/2021 (CRZ-MIRRI SR:1369/2021)
927 306,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
30. November 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 038-Z/2021
038-Z/2021
88 897,98 € Fakultná nemocnica Trenčín Úrad pre verejné obstarávanie
22. November 2021
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
039-Z/202 I
0,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie
11. November 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 034-Z/2021 uzavretá podľa§ 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
034-Z/2021
32 747,55 € Obec Nová Kelča Úrad pre verejné obstarávanie
28. Október 2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 032-Z/2021
032-Z/2021
244 512,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2021
Dohoda o splátkach dlhu
024-Z/2021
16 052,00 € Obec Kračúnovce Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2021
Dohoda o splátkach dlhu
023-Z/2021
2 750,00 € Obec Šumiac Úrad pre verejné obstarávanie