Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení činnosti registratúrneho strediska
037-Z/2022
23 700,00 € Ing, Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
22. Jún 2022
Dohoda o spolupráci
034-Z/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071BYI6 „IS eForms“
035-Z/2022
Doplnená
2 516 060,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
7. Jún 2022
Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a Úradom pre verejné obstarávanie
027-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2022
Zmluva o.nájme nehnuteľnosti. Prenájom parkovacie/to miesta
020-Z/202T
1,00 € Prešovský samosprávny kraj, Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 032-Z/2022
032-Z/2022
96 990,00 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 033-Z/2022
033-Z/2022
15 422,40 € SOFOS, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
030-Z/2022
20 136,00 € SEHOS PLUS s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2022
Hromadná poistná zmluva - Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
029-Z/2022
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodanie originálnych tonerov
026-Z/2022
75 994,56 € CLEAN TONERY, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo Z311071BTX8 s názvom „Riadenie a správa privilegovaných účtov“
028-Z/2022
164 234,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úrad pre verejné obstarávanie
28. Apríl 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 024-Z/2022
024-Z/2022
Doplnená
1 608 263,00 € Slovensko IT, a.s Úrad pre verejné obstarávanie
14. Apríl 2022
Dohoda o splátkach dlhu
022-Z/2022
34 994,13 € Obec Horné Štitáre Úrad pre verejné obstarávanie
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
018-Z/2022
2 592,00 € Slovakia Online s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
019-Z/2022
1 440,00 € Monitora s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. Apríl 2022
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2022
014 – Z/2022
140 377,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
4. Apríl 2022
Dohoda o spolupráci
017-Z/2022
0,00 € Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úrad pre verejné obstarávanie
30. Marec 2022
Dohoda k prechodu práv a povinností
016-Z/2022 (CRZ - UV SR: 344/2022)
Doplnená
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
013-Z/2022
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie
14. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
011-Z/2022
1 500,00 € Peter Turan Civilná Ochrana Úrad pre verejné obstarávanie