Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
,,Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) – elektronických služieb IS registra adries“
041-Z/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011CUM9 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO VI."
031-Z/2023
238 075,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste
047-Z/2023
0,00 € Mgr. Branislav Hudec Úrad pre verejné obstarávanie
2. Máj 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO
036-Z/2023
0,00 € Daniel Hevier - HEVI Úrad pre verejné obstarávanie
26. Apríl 2023
Zmluva o kontrolnej činnosti
040-Z/2023
3 324,00 € CERTICOM s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
26. Apríl 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 032-Z/2023
032-Z/2023
63 759,99 € Slovenská národná galéria Úrad pre verejné obstarávanie
18. Apríl 2023
Zmluva o vydaní debetnej platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s. (JUDr. Peter Kubovič)
011-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
18. Apríl 2023
Zmluva o vydaní debetnej platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
010-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
18. Apríl 2023
Zmluva o vydaní debetnej platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
009-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
17. Apríl 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 024-Z/2023
024-Z/2023
339 150,00 € Mesto Šaľa Úrad pre verejné obstarávanie
4. Apríl 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
026 – Z/2023
153 029,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
27. Marec 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z registra adries
007-Z/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
022-Z/2023
4 500,00 € Peter Turan Civilná Ochrana Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
012-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
013-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
16. Marec 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
014-Z/2023
0,00 € Štátna pokladnica Úrad pre verejné obstarávanie
13. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
023-Z/2023
0,00 € Fakulta sociálnych vied sv. Cyrila a Metoda v Trnave Úrad pre verejné obstarávanie
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080063764
004-Z/2023
1 742,08 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚVO
017-Z/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
018-Z/2023
536,16 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie