Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2020
Dohoda o splátkach dlhu
021-Z/2020
8 910,95 € Obec Čekovce Úrad pre verejné obstarávanie
12. August 2020
Zmluva o správe registratúry
020-Z/2020
5 925,12 € Ing. Michajla Kotočová Úrad pre verejné obstarávanie
3. August 2020
Kúpna zmluva č. 019-Z/2020 (multifunkčné tlačiarne)
019-Z/2020
23 270,22 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Júl 2020
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok
018 - Z/2020
144 500,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
2. Júl 2020
Dohoda o splátkach dlhu
015-Z/2020
15 835,95 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Úrad pre verejné obstarávanie
17. Jún 2020
Kúpna zmluva č. 016-Z/2020 (modulárna pásková knižnica)
016-Z/2020
18 900,00 € AGEM Computers, spol. s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
16. Jún 2020
Dohoda o implementácii projektu “Zodpovedné verejné obstarávanie” financovaného z Programu finančného mechanizmu EHP, číslo programu: PA16, názov: Dobré spravovanie
007-Z/2020
750 000,00 € Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Úrad pre verejné obstarávanie
5. Jún 2020
Zmluva o vykonaní auditu
14-Z/2020
7 200,00 € TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AHK7 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO III."
009-Z/2020
1 027 428,60 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
27. Máj 2020
Zmluva o kontrolnej činnosti
013-Z/2020
4 560,00 € TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
19. Máj 2020
Dohoda o splátkach
012-Z/2020
22 598,01 € Obec Rajecká Lesná Úrad pre verejné obstarávanie
27. Apríl 2020
Zmluva o spolupráci
11-Z/2020
0,00 € Ústav znaleckej činnosti Úrad pre verejné obstarávanie
20. Apríl 2020
Kúpna zmluva č. 008-Z/2020
008-Z/2020
21 492,00 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
27. Marec 2020
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca"
005-Z/2020
1 500 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
6. Marec 2020
ZMLUVA O NÁJME MAJETKU ŠTÁTU
006-Z/2020
54,56 € Ministerstvo vnútra Slovenskej l'epubliky Úrad pre verejné obstarávanie
25. Február 2020
Dohoda o splátkach
004-Z/2020
13 821,30 € Trstenské technické služby – T T S, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
11. Február 2020
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
002-Z/2020
1 584,48 € MK Alarm s.r.o., Úrad pre verejné obstarávanie
4. Február 2020
Dohoda o splátkach
055-Z/2019
19 661,09 € Obec Gemerská Poloma Úrad pre verejné obstarávanie
27. Január 2020
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
001-Z/2020
1 191 924,38 € Ticket Service, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Január 2020
Dohoda o splátkach dlhu č. 070-Z/2019
070-Z/2019
42 683,03 € Obec Golianovo, Úrad pre verejné obstarávanie