Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
012-Z/2021
24 912,00 € KLINTON, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Máj 2021
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021
010 – Z/2021
134 255,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
24. Máj 2021
Zmluva o spolupráci
006-Z/2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie
14. Máj 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
008-Z/2021
0,00 € Mestská časť Košice-Stflré Mesto Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2021
Rámcová kúpna zmluva na dodanie originálnych tonerov
011-Z/2021
28 964,76 € Clean-tonery, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Máj 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
009_Z_2021
0,00 € ZDRUŽENIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIEST A OBCÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad pre verejné obstarávanie
31. Marec 2021
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
007-Z/2021
0,00 € Ing. Tomáš Lepieš Úrad pre verejné obstarávanie
26. Marec 2021
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou Routex
005-Z/2021
Doplnená
0,00 € OMV Slovensko s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. Marec 2021
Výpoveď Dohody o voliteľnom volacom programe Magenta Office
004-Z/2021
0,00 € Slovak telekom, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Február 2021
Audit kybernetickej bezpečnosti
003-Z/2021
9 000,00 € AXENTA s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Január 2021
Kolektívna zmluva Úradu pre verejné obstarávanie na rok 2021
002-Z/2021
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
18. Január 2021
Zmluva č. SK05293
001-Z/2021
3 503,76 € Lindstrom, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. December 2020
Licenčná zmluva
044-Z/2020
Doplnená
6 512,40 € VEMA, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. December 2020
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytnutí práva na využívanie aplikácií č. 2014/015
046-Z/2020
0,00 € VEMA, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
28. December 2020
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií č.: ZML-UVO/2021
043-Z/2020
5 760,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2020
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
042-Z/2020
8 496,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2020
Dohoda medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
038-Z/2020
399 404,00 € Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Úrad pre verejné obstarávanie
10. December 2020
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
041-Z/2020
0,00 € Vema, s.r.o., Úrad pre verejné obstarávanie
1. December 2020
Dohoda o splátkach dlhu
036-Z/2020
34 561,14 € Inšpektorát práce Košice Úrad pre verejné obstarávanie
1. December 2020
Zmluva o poskytovaní pevných hlasových služieb
040-Z/2020
16 500,00 € O2 Business Services, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie