Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Kúpna zmluva č. 082-Z/2022
082-Z/2022
14 656,80 € PhDr. Gabriela Spišáková – Majster papier Úrad pre verejné obstarávanie
19. December 2022
Kúpna zmluva č. 087-Z/2022
087-Z/2022
35 310,00 € flex-it, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt číslo 301011CKP3 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO V."
066-Z/2022
192 397,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
12. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
069-Z/2022
0,00 € Mestská časť Košice – Staré mesto Úrad pre verejné obstarávanie
9. December 2022
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
085-Z/2022
8 496,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 079-Z/2022
079-Z/2022
30 600,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 080-Z/2022
080-Z/2022
29 500,00 € TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Kúpna zmluva č. kzT2022-11-18-01/DNS/UVO/SRV/EF
081-Z/2022
12 900,00 € TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie
8. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
057-Z/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 074-Z/2022“ (Sieťové prepínače)
074-Z/2022
33 851,35 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
,,Kúpna zmluva č. 075-Z/2022“ (Bezpečnostné brány)
075-Z/2022
34 500,00 € I.S.D.D. plus, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva
076-Z/2022
Doplnená
10 695,00 € eWAY s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. November 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 065-Z/2022
065-Z/2022
32 959,47 € obec Lúč na Ostrove Úrad pre verejné obstarávanie
2. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
056-Z/2022
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
28. Október 2022
Rámcová dohoda o ručnom umývaní a čistení služobných motorových vozidiel
068-Z/2022
4 415,04 € AUTO-CLEAN, s.r.o., Úrad pre verejné obstarávanie
20. Október 2022
,,Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (ďalej aj ako „integračný SLA kontrakt“)“
059-Z/2022
0,00 € NASES Úrad pre verejné obstarávanie
6. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
064-Z/2022
4 118,40 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí nebytových priestorov do užívania
063-Z/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
3. Október 2022
Autorská zmluva o dielo
060-Z/2022
11 880,00 € Hirst, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. September 2022
Rámcová zmluva
061-Z/2022
6 000,00 € Univerzita Komenského Úrad pre verejné obstarávanie