Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
12/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica DAVITAL, s.r.o.
30. Marec 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
9/2023/ZZ
0,00 € doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. Slovenská národná knižnica
30. Marec 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
14/2023/ZZ
0,00 € doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. Slovenská národná knižnica
30. Marec 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
15/2023/ZZ
0,00 € Vladimír Šnídl Slovenská národná knižnica
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
11/2023/ZZ
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Slovenská národná knižnica
20. Marec 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
10/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Kristína Blažeková, PhD. Slovenská národná knižnica
17. Marec 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
8/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Jana Fúsková, PhD. Slovenská národná knižnica
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
2/2023/SaP
0,00 € Slovenská národná knižnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
10. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
7/2023/ZZ
Doplnená
0,00 € Slovenská národná knižnica Turčianska galéria v Martine
13. Február 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
6/2023/ZZ
0,00 € PLH Holdings, s.r.o. Slovenská národná knižnica
7. Február 2023
Zmluva o výpožičke
5/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Múzeum Janka Kráľa
2. Február 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody 9/2021/SaP
1/2023/SaP
0,00 € BDM group s.r.o. Slovenská národná knižnica
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke
3/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
31. Január 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytnutí a údržbe nádob na zber komunálnych odpadov
4/2023/ZZ
0,00 € Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o. Slovenská národná knižnica
23. Január 2023
Zmluva o platbe členského príspevku
2/2023/ZZ
150,00 € Zväz múzeí na Slovensku Slovenská národná knižnica
29. Jún 2022
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
18/2022/SaP
240 000,00 € LITA, autorská spoločnosť Slovenská národná knižnica
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
44/2022/SaP
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovenská národná knižnica
21. December 2022
Kolektívna zmluva
46/2022/ZZ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri SNK Slovenská národná knižnica
22. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
45/2022/SaP
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Slovenská národná knižnica
21. December 2022
Darovacia zmluva
16/2022/DAR
0,00 € Gréta Mičátková Slovenská národná knižnica