Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
65/2023/AUT
0,00 € Mgr. Lucie Heilandová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
66/2023/AUT
0,00 € Mgr. Jitka Machová Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
67/2023/AUT
0,00 € Mgr. Martin Drozda, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Licenčná zmluva
69/2023/AUT
0,00 € Anna Tüskés, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Licenčná zmluva
70/2023/AUT
0,00 € Júlianna Papp, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
71/2023/AUT
0,00 € Mgr. Michaela Sibylová, PhD. Slovenská národná knižnica
16. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
79/2023/AUT
0,00 € Mgr. Peter Macho, PhD. Slovenská národná knižnica
16. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
80/2023/AUT
0,00 € PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Slovenská národná knižnica
16. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
81/2023/AUT
0,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Slovenská národná knižnica
15. Jún 2023
Zmluva o účasti na podujatí
31/2023/ZZ
0,00 € Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová, PhD. Slovenská národná knižnica
14. Jún 2023
Poistná zmluva
5/2023/SaP
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
14. Jún 2023
Poistná zmluva
6/2023/SaP
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
14. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
1/2023/ZZNP
2 211,88 € Slovenská národná knižnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
9. Jún 2023
Zmluva o dielo
30/2023/ZZ
300,00 € Stanislav Hýbela Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
76/2023/AUT
100,00 € doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
77/2023/AUT
600,00 € prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
78/2023/AUT
0,00 € Mgr. Pavol Trúsik Slovenská národná knižnica
7. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
27/2023/ZZ
0,00 € GAYA, s. r. o. Slovenská národná knižnica
5. Jún 2023
Zmluva o zrušení vecného bremena
28/2023/ZZ
0,00 € GAYA, s. r. o. Slovenská národná knižnica
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
75/2023/AUT
0,00 € Mgr. Martin Kováč Slovenská národná knižnica