Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
1/2023/ZZNP
2 211,88 € Slovenská národná knižnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
9. Jún 2023
Zmluva o dielo
30/2023/ZZ
300,00 € Stanislav Hýbela Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
76/2023/AUT
100,00 € doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
77/2023/AUT
600,00 € prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Slovenská národná knižnica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
78/2023/AUT
0,00 € Mgr. Pavol Trúsik Slovenská národná knižnica
7. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
27/2023/ZZ
0,00 € GAYA, s. r. o. Slovenská národná knižnica
5. Jún 2023
Zmluva o zrušení vecného bremena
28/2023/ZZ
0,00 € GAYA, s. r. o. Slovenská národná knižnica
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
75/2023/AUT
0,00 € Mgr. Martin Kováč Slovenská národná knižnica
25. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
24/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica
12. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní prednášky
25/2023/ZZ
130,00 € Richard Hašek Slovenská národná knižnica
12. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
26/2023/ZZ
0,00 € Česká centra Slovenská národná knižnica
12. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
23/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Ľudmila Brisudová Slovenská národná knižnica
5. Máj 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
25/2023/AUT
100,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Slovenská národná knižnica
4. Máj 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
26/2023/AUT
100,00 € Mgr. Dana Hučková Slovenská národná knižnica
2. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
21/2023/ZZ
100,00 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD. Slovenská národná knižnica
2. Máj 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
22/2023/ZZ
200,00 € Mgr. Jozef Lenhart Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
20/2023/AUT
300,00 € PhDr. Helena Saktorová, PhD. Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
21/2023/AUT
300,00 € doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. Slovenská národná knižnica
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
22/2023/AUT
300,00 € prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. Slovenská národná knižnica
26. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci pri finančnej úhrade cien súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2022
18/2023/ZZ
700,00 € Slovenská národná knižnica BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti