Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
20/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Dávid Baranko Slovenská národná knižnica
12. Apríl 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
16/2023/ZZ
0,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
17/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
4/2023/AUT
0,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
5/2023/AUT
0,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
6/2023/AUT
0,00 € Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Mgr. Marián Grupač, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
7/2023/AUT
0,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
8/2023/AUT
0,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., Mgr. Františka Nováková, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
10/2023/AUT
0,00 € PaedDr. Darina Obušeková, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
11/2023/AUT
0,00 € PhDr. Emanuel Orban, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
12/2023/AUT
0,00 € Ing. Ivana Poláková, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
13/2023/AUT
0,00 € Mgr. Eva Pršová, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
14/2023/AUT
0,00 € Mgr. Renáta Taligová Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
15/2023/AUT
0,00 € Mgr. Kristína Tomanová Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
16/2023/AUT
0,00 € Mgr. Eva Augustínová, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
17/2023/AUT
0,00 € Mgr. Veronika Mažgútová, PhD. Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
18/2023/AUT
0,00 € Mgr. Jitka Neoralová Slovenská národná knižnica
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
19/2023/AUT
0,00 € doc. PaedDr. Martina Petríková, PhD. Slovenská národná knižnica
30. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
3/2023/SaP
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenská národná knižnica
31. Marec 2023
Zmluva o odprednášaní odbornej prednášky
13/2023/ZZ
0,00 € Mgr. Renáta Taligová Slovenská národná knižnica