Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
48/2023/AUT
0,00 € Mgr. Oľga Vaneková, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
49/2023/AUT
0,00 € Ing. Ivana Poláková, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
50/2023/AUT
0,00 € Alica Krištofová Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
51/2023/AUT
0,00 € Mgr. Ondrej Glod Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
52/2023/AUT
0,00 € Mgr. Marta Špániová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
53/2023/AUT
0,00 € prof. Dr. Eva Mârza, Dr. Andreea Mârza Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
54/2023/AUT
0,00 € Mgr. Eva Augustínová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
55/2023/AUT
0,00 € MgA. Radka Zajíčková Benžová Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
56/2023/AUT
0,00 € Mgr. Lívia Kurucová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
57/2023/AUT
0,00 € Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
58/2023/AUT
0,00 € Mgr. Angela Škovierová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
59/2023/AUT
0,00 € Mgr. Mária Bôbová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
60/2023/AUT
0,00 € Antónia Šaradinová, Mgr. Andrea Smolková Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
61/2023/AUT
0,00 € doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
62/2023/AUT
0,00 € Mgr. Lenka Rišková, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
63/2023/AUT
0,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
65/2023/AUT
0,00 € Mgr. Lucie Heilandová, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
66/2023/AUT
0,00 € Mgr. Jitka Machová Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
67/2023/AUT
0,00 € Mgr. Martin Drozda, PhD. Slovenská národná knižnica
19. Jún 2023
Licenčná zmluva
69/2023/AUT
0,00 € Anna Tüskés, PhD. Slovenská národná knižnica