Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0587
235,08 € Pavol Funtík VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0585
17,00 € Anna Vrabcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
27. September 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2023/1410/6172
0,00 € Ladislav Kozmér VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČNO/2021/0412
27,10 € Ľudmila Bukovinská VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0211
89,37 € Janka Mravcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0212
42,06 € Sabina Hanovcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. September 2023
Kúpna zmluva
2023/1410/6130
8 278,43 € 2023/1410/6130 Pavol Rosinec, Melánia Rosincová
20. September 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6216
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
20. September 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6217
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Marcel Mach
19. September 2023
Zmluva o dielo
2023/1300/6109
417 120,00 € IPESOFT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2022/2320/5431
Doplnená
65 520,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2021/2300/5229
Doplnená
332 400,00 € AQUATIS a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. September 2023
Zmluva o dielo
2023/4220/6134
92 790,00 € Slovenská technická unlverzita v Bratlslave ~ strojnícka fakulta VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0210
148,96 € Helena Mráziková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0215
84,11 € Obšivanová Iveta VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0218
12,16 € Eva Jendruchová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0221
461,10 € Ján Mažgút VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. September 2023
Nájomná zmluva
2023/1410/6186
17,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ŽILINSKÝ SAMOPSRÁVNY KRAJ SO SÍDLOM V ŽILINE
14. September 2023
Zmluva o dielo
2023/5400/5807
297 972,00 € IN SITU s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb 2023/X12-100/72
2023/1600/6202
Doplnená
51 603,60 € X-BIONIC® SPHERE a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK