Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/1410/5499
736,65 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK František Brumerčík a Eva Brumerčíková
2. Marec 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť- Dunakilitl/Mliečno/2022/0539
919,89 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
2022/4100/5573
228 327,60 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0181
56,59 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Singer
28. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/TEPLIČKA NAD VÁHOM/2021/0188
128,55 € Eva Hudecová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0501
988,43 € Radovan Kadaši VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0499
4 712,63 € Marika Šmidová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0498
3 184,21 € Vlasta Hanuljaková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0441
199,01 € Oľga Hrdá VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2021/0433
933,15 € Anton Klocáň VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0414
225,07 € Ladislav Oravec VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/R0H0VCE/2021/0415
225,07 € lbolya Bodoová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
24. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ROHOVCE/2021/0417
3 151,02 € Ing. Tibor Kovács VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0505
2,45 € Marta Samcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0506
2,45 € Daniel Samec VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/STREČN0/2022/0510
24,48 € Róbert llovský VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Február 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/1620/5767
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Arnold Gaál
22. Február 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/ HAMULIAKOVO/2021/ 0462
2 421,26 € Obec Hamuliakovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Február 2023
Zmluva o dielo
2022/2310/5669
290 400,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Február 2023
ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE
2023/3110/5797
0,00 € Tatra banka, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK