Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0567
6 204,00 € Štefan Majka VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0551
12 407,00 € Zoltán Bognár VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0553
1 379,00 € Mária Smutná VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
14. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0554
1 379,00 € Margita Poldaufová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0552
1 379,00 € Hedviga Irová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0561
1 379,00 € Ladislav Bokor VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0563
1 379,00 € Eugen Bokor VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rusovce/2023/0566
6 204,00 € Mária Karácsonyiová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. August 2023
Dohoda o spolupráci
2023/1000/6184
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri Vodohospodárskej výstavbe š.p. Bratislava
8. August 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6160
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
8. August 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6161
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Gužík
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0203
7,33 € Zita Majtániková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0197
7,61 € Pavol Safko VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0039
16,29 € Božena Slotová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2023/0549
54,30 € Adriana Milcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2020/0066
32,58 € Viera Tothová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3. August 2023
Nájomná zmluva
2022/1410/5509
1 032,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK WSV-ENERGY s.r.o.
1. August 2023
Zmluva o dielo
2023/5200/5731
478 200,00 € SPIE Elektrovod, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2022/ 4100/5634
26 743,20 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31. Júl 2023
Nájomná zmluva
2023/1410/6094
340,06 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Viera Lipovská