Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-239
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Košík
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-100
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Branislav Jánoš
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-245
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Miroslav Kosztolányi
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-169
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Šamaj
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-211
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Peter Klimek
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-210
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Pavol Cesnek
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-252
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Marcel Buttko
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-209
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Katarína Chvostíková
29. Jún 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-106
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ASEKON, s.r.o.
21. Jún 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2023/1410/5711
0,00 € Ing. Tomáš Figura VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0140
67,45 € Mgr. Gabriela Králiková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0183
155,56 € Jarmila Moravcová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0202
7,33 € Anna Sňahničanová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0205
252,34 € Marta Štefanová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby
2023/6210/6080
Doplnená
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Teplička nad Váhom/2021/0204
7,33 € Jarmila Degnerová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Máj 2023
EECS Certificate & National Scheme Certificate Master Agreement
2023/3200/6069
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK V-Elektra Slovakia, a.s.
31. Máj 2023
General Agreement Concerning tbe Delivery and Acceptance of Electricity
2022/3200/5486
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ZSE Energia, a.s.
30. Máj 2023
Kúpna zmluva
2023/1410/5753
2 600,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK LZ-STAV s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2022/1410/5636
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Anna Rendeková